Fermentering og hestens fordøjelse
Blog

Fermentering og hestens fordøjelse

Fermentering og mælkesyrebakterier

Fermentering er en kemisk proces, hvor der sker ændringer i et organisk stof som følge af en katalysering af mikroorganismer og deres enzymer. Ordet fermentering kommer af latin fermentum, 'forgæring'. Under en fermenteringsproces nedbrydes et organisk materiale ved hjælp af levende bakterier eller mikroorganismer (fermenter) med eller uden ilt til stede. Det er denne proces, der finder sted i hestens stortarm, hvor der findes et utal af mikroorganismer og fermenteringsprocesser. Det er disse processer der blandt andet nedbryder de fibre hesten indtager, så hesten kan udnytte de forskellige næringsstoffer. Uden mikroorganismer i stortarmen, ville det ikke være muligt for hesten at leve af græs, da fordøjelsesprocessen i sig selv (uden mikroorganismer), ikke ville kunne nedbryde fibrene.

Når konservering ved fermentering i dag kaldes biologisk konservering eller biokonservering, så skyldes det bl.a., at det er naturens egne mikroorganismer, der ved deres tilstedeværelse i stort antal udkonkurrerer patogener. Mælkesyrebakterier findes latent på afgrøder, og deres evne til at omsætte sukker til mælkesyre udnyttes gennem ensilering. Vi kender således også processen fra produktionen af wrap. Her vil hø samles i tæt pakket plastik, hvoraf der ikke er ilt til stede. De mikroorganismer, der helt naturligt er at finde på græsstråenes (og andre planters) overflade, begynder at reagere og nedbryde en andel af sukkeret og i stedet producere mælkesyre. Formålet med ensilering er med et minimum af energitab og med en meget lille forringelse af foderværdien at konservere foderafgrøder til prima foder. Forudsætningen for en vellykket ensilering er en hurtig forgæring af sukker til mælkesyre under anaerobe (iltfrie) forhold. En god dannelse af mælkesyre sænker hurtigt pH i ensilagen. Anaerobe forhold og lavt pH skaber et ugunstigt miljø for andre bakterietyper og svampe og gør ensilagen stabil.

Fermentering er en vigtig del af hestens fordøjelse

Hesten har udviklet en specialiseret fordøjelseskanal, der er i stand til at udnytte forskellige plantearter. I hestens stortarm findes millioner af mikroorganismer som er afhængig af en tilstrækkelig tilførsel af fibre, der kan nedbrydes. Uden disse fibre vil de gode mikroorganismer ikke kunne overleve. Forgæringen af fibre fører til produktion af kortkædede fedtsyrer, mest eddikesyre, propionsyre og smørsyre, der optages og udnyttes enten direkte som energikilde, eller de lagres som kropsfedt (propionsyre kan også omdannes til glukose i leveren). Særligt bidrager fedtsyrerne til normal stortarmsfunktion og forhindrer patologiske forandringer ved at stimulere lumen, tarmens muskulatur og bindevæv samt tarmcellernes metabolisme (stofskifte). De regulerer tarmmiljøets pH-værdi og hæm­mer væksten af uønskede mikroorganismer, så fordøjelsessystemets gavnlige bakterier får gode formerings­muligheder. Således bidrager syrerne til at skabe et sundt miljø, hvor næringsstoffer kan optages, og affaldsstoffer udskilles.

Uden tilstedeværelsen af gode mikroorganismer og tilstrækkelige fermenteringsprocesser reguleres tarmens pH værdi således, at uønskede bakterier har lettere ved at fæstne sig, formere sig og overtage pladsen. Dette vil påvirke cellernes stofskifte, og manglende fedtsyrer fra fermenteringsprocesserne vil betyde en mindre optagelse af næringsstoffer over tarmvæggen. Dette gælder også optagelsen af vitaminer og mineraler fra foderet.

Så tilstedeværelsen af mikroorganismer og fermentering af de fibre som hesten indtager, er altså helt essentielt for hesten samlede sundhedsstatus.

Hestens mikrobiom

Den kultur af mikroorganismer, der er til stede i tarmkanalen, kalder man for hestens mikrobiom eller biota. Helt essentielt for hestens fiberfordøjelse er tilstedeværelsen af en symbiotisk mikrobiel population. Specielt har mælkesyrebakterier, som lactobaciller og bifidobakterier, betydning for produktionen af smørsyre, tarmcellernes primære energikilde. Mælkesyrebakterierne danner mælkesyre, der bruges af såkaldte laktatudnyttende kulturer til produktion af store mængder smørsyre. Denne mekanisme kaldes krydsfodring. Mængden af mælkesyrebakterier i tarmen har en direkte sammenhæng med smørsyrekoncentrationen. Mælkesyrebakterier danner også bakteriociner (bioaktive bakteriepeptider, f.eks. nisin) og enzymer, der er i stand til at kontrollere patogeners biofilmdannelse.

Opretholdelse af en stabil mikrobiota med tilhørende metabolitter er afgørende for hestens sundhedsstatus.

En mikrobiel dysbiose kan have konsekvenser for laktatmetabolismen med betydeligt lavere niveauer af bifidobakterier, lactobaciller samt lactatudnyttende bakterier. Med andre ord er balancen mellem mikroorganismerne nøje afstemt og nogle af mikroorganismerne er indbyrdes afhængige af hinanden. Til trods for at denne balance er stærk og effektiv, skal der hos nogle heste meget lidt til at rykke rundt og skabe ubalance. Til disse heste kan man med fordel understøtte hestens mikrobiom ved at anvende et tilskud med levende mikroorganismer.

Tilførsel af levende mikroorganismer

Til den daglige understøttelse af tarmens små hjælpere og direkte stimulering af smørsyreproducerende bakterier anbefales Nordic Biosa. Det er et flydende 3-i-1 produkt med urteekstrakt, fermenteringskulturer og kortkædede fedtsyrer, herunder bl.a. mælkesyre og eddikesyre, som dannes under fermenteringen. Produktet indvirker på fordøjelseskanalen og mikrobiotaen, dels som pH-regulator og dels som næring for mikrober og tarmceller. Selvom Nordic Biosa smager syrligt (som æbleeddike), har det en alkalisk virkning i kroppen og en regulerende bufferkapacitet. 

Nordic Biosa tildeler altså de ønskede fermenterende mikroorganismer, en naturligt urteekstrakt samt næringsrige fedtsyrer til at understøtte tarmcellernes effektivitet. Samtidig vil smagen være smags og appetitstimulerende. Ved tildeling af en sammensætning, som Nordic Biosa, tilføres egenskaber og næringsstoffer, der medvirker til at betingelserne for vækst af uønskede svampe, virus og mikroorganismer nedsættes betragteligt.

Nordic Biosa

Økologisk tilskudsfoder (20-30 ml pr. 100 kg hest)

  • Indeholder økologiske urter og fermenteringskulturer
  • Under fermenteringen dannes kortkædede fedtsyrer (pH ≈ 3.5)
  • Frisk syrlig duft og smag til stimulering af appetit og fordøjelse

Forbedret fordøjelse

  • understøtter tarmens mikrobiota
    • stabiliserer den mikrobielle balance I fordøjelseskanalen
  • regulerer fluktuationer i mælkesyre og tarmindholdets pH
    • forebygger fejlgæring og acidose i stortarmen

Klik her og læs mere om Nordic Biosa