Boost af hestens tarmflora
Blog

Boost af hestens tarmflora

Tarmbakterier

Hestens fordøjelsessystem er fuldstændig afhængig af den tarmflora, der befinder sig i hestens stormtarm, for at fungere. Tarmfloraen består af millioner af bakterier, der er vigtige for hestens sundhedstilstand. Når vi oplever fordøjelsesproblemer hos hesten, vil det ofte hænge sammen med en ubalance i tarmfloraen. En ubalance i tarmfloraen, der får lov til at bestå over længere tid, vil ofte skabe problemer for hestens generelle sundhedstilstand, da tarmfloraen hænger meget tæt sammen med et velfungerende immunforsvar. Ofte vil vi også kunne se udsving i både udseende og kvalitet af hove, pels og hud.


Fermentering er en vigtig del af hestens fordøjelse

Hesten har udviklet en specialiseret fordøjelseskanal, der er i stand til at udnytte forskellige plantearter. I hestens stortarm findes millioner af mikroorganismer. Disse mikroorganismer vil ofte blive omtalt som hestens tarmflora, bakterieflora eller mikrobiom. Mikroorganismerne er bl.a.  afhængige af en tilstrækkelig tilførsel af fibre, der kan nedbrydes. Uden disse fibre vil de gode mikroorganismer ikke kunne overleve. Forgæringen af fibre fører til produktion af kortkædede fedtsyrer, bl.a. eddikesyre, propionsyre og smørsyre, der optages og udnyttes enten direkte som energikilde, eller de lagres som kropsfedt hos hesten (propionsyre kan også omdannes til glukose i leveren). Særligt bidrager fedtsyrerne til normal stortarmsfunktion og forhindrer patologiske forandringer ved at stimulere lumen (tarmens indre), tarmens muskulatur og bindevæv samt tarmcellernes stofskifte. De regulerer tarmmiljøets pH-værdi og hæm­mer væksten af uønskede mikroorganismer, så fordøjelsessystemets gavnlige bakterier får gode formerings­muligheder. Således bidrager syrerne til at skabe et sundt miljø, hvor næringsstoffer kan optages, og affaldsstoffer udskilles.

Uden tilstedeværelsen af gode mikroorganismer og tilstrækkelige fermenteringsprocesser, reguleres tarmens pH værdi, så uønskede bakterier har lettere ved at fæstne sig, formere sig og overtage pladsen. Dette vil påvirke cellernes stofskifte, og manglende fedtsyrer fra fermenteringsprocesserne vil betyde en mindre optagelse af næringsstoffer over tarmvæggen. Dette gælder også optagelsen af vitaminer og mineraler fra foderet. Dette vil ligeledes kunne komme til udtryk som generelle fordøjelsesproblemer hos hesten.

Det betyder, at tilstedeværelsen af mikroorganismer og fermentering af de fibre som hesten indtager, er helt essentielt for hestens samlede sundhedstilstand.

Fermentering og mælkesyrebakterier

Fermentering er en kemisk proces, hvor der sker ændringer i et organisk stof som følge af en katalysering af mikroorganismer og deres enzymer. Ordet fermentering kommer af latin fermentum, 'forgæring'. Under en fermenteringsproces nedbrydes et organisk materiale ved hjælp af levende bakterier eller mikroorganismer med eller uden ilt til stede. Det er denne proces, der finder sted i hestens stortarm, hvor der findes et utal af mikroorganismer og fermenteringsprocesser. Det er disse processer der blandt andet nedbryder de fibre hesten indtager, så hesten kan udnytte de forskellige næringsstoffer. Uden mikroorganismer i stortarmen, ville det ikke være muligt for hesten at leve af græs, da fordøjelsesprocessen i sig selv (uden mikroorganismer), ikke ville kunne nedbryde fibrene.

Når konservering ved fermentering i dag også kaldes biologisk konservering eller biokonservering, så skyldes det bl.a., at det er naturens egne mikroorganismer, der ved deres tilstedeværelse i stort antal udkonkurrerer patogener (organismer, der potentielt kan være sygdomsfremkaldende).

Mælkesyrebakterier findes latent på afgrøder, og deres evne til at omsætte sukker til mælkesyre udnyttes gennem ensilering. Vi kender således også processen fra produktionen af wrap. Her vil hø samles i tæt pakket plastik, hvoraf der ikke er ilt til stede. De mikroorganismer, der helt naturligt er at finde på græsstråenes (og andre planters) overflade, begynder at reagere og nedbryde en andel af sukkeret og i stedet producere mælkesyre. Formålet med ensilering er med et minimum af energitab og med en meget lille forringelse af foderværdien at konservere foderafgrøder. Forudsætningen for en vellykket ensilering er en hurtig forgæring af sukker til mælkesyre under iltfrie (anaerobe) forhold. En god dannelse af mælkesyre sænker hurtigt pH i ensilagen. Anaerobe forhold og lavt pH skaber et ugunstigt miljø for andre bakterietyper og svampe og gør ensilagen stabil.

Hestens tarmflora

Som nævnt er det helt essentielt for hestens fiberfordøjelse, at der findes en velfungerende bakterieflora i hestens stortarm. Specielt har mælkesyrebakterier, som lactobaciller og bifidobakterier, betydning for produktionen af smørsyre, tarmcellernes primære energikilde. Mælkesyrebakterierne danner mælkesyre, der bruges af såkaldte laktatudnyttende kulturer til produktion af store mængder smørsyre. Mælkesyrebakterier danner også bakteriociner (bioaktive bakteriepeptider, f.eks. nisin) og enzymer, der er i stand til at kontrollere patogeners biofilmdannelse.

Opretholdelse af et stabilt mikrobiom er afgørende for hestens sundhedstilstand. Er hestens mikrobiom udfordret, kan det have konsekvenser for laktatmetabolismen med betydeligt lavere niveauer af bifidobakterier, lactobaciller samt lactatudnyttende bakterier. Med andre ord er balancen mellem mikroorganismerne nøje afstemt og nogle af mikroorganismerne er indbyrdes afhængige af hinanden. Til trods for at denne balance er stærk og effektiv, skal der hos nogle heste meget lidt til at rykke rundt og skabe ubalance. Til disse heste kan man med fordel understøtte hestens mikrobiom ved at anvende et tilskud med levende mikroorganismer.

Tilførsel af levende mikroorganismer

Til den daglige understøttelse af tarmens små hjælpere og direkte stimulering af smørsyreproducerende bakterier kan man anvende Nordic Biosa. Det er et flydende 3-i-1 produkt med urteekstrakt, fermenteringskulturer og kortkædede fedtsyrer, herunder bl.a. mælkesyre og eddikesyre, som dannes under fermenteringen. Produktet indvirker på fordøjelseskanalen og mikrobiomet, dels som pH-regulator og dels som næring for mikrober og tarmceller. 

Nordic Biosa tildeler altså de ønskede fermenterende mikroorganismer, en naturlig urteekstrakt samt næringsrige fedtsyrer til at understøtte tarmcellernes effektivitet. Samtidig vil smagen være smags- og appetitstimulerende.

Nordic Biosa

Økologisk tilskudsfoder (20-30 ml pr. 100 kg hest)

  • Indeholder økologiske urter og fermenteringskulturer
  • Under fermenteringen dannes kortkædede fedtsyrer (pH ≈ 3.5)
  • Frisk syrlig duft og smag til stimulering af appetit og fordøjelse

Forbedret fordøjelse

  • understøtter tarmens mikrobiom
    • stabiliserer den mikrobielle balance I fordøjelseskanalen
  • regulerer udsving i mælkesyre og tarmindholdets pH
    • forebygger fejlgæring i stortarmen

 

Fiberdiversitet til hestens tarmflora

Udover at støtte hestens mikrobiom direkte med fermenteringskulturer kan man også støtte de forskellige bakteriestammer i hestens fordøjelse ved at have fokus på diversitet i hestens fodring. Her kan man starte med at vælge et stråfoder i form af hø, wrap eller græs, hvor der findes flere forskellige græsarter.  

Har man et stråfoder med lav diversitet i græsarter, kan man vælge at supplere op med produkter som Nordic Grass Fiber eller Nordic Finest Høcobs, som primært består af alpehø, der har en høj diversitet i forskellige urter og græsser.

Derudover kan det være en fordel at kigge på hestens foldmiljø og krybbefodring, da man også her har mulighed for at øge diversiteten i hestens fodring. Når man skaber en større diversitet i hestens fodring, skaber man også bedre forhold for hestens mikrobiom, og dette vil have en positiv virkning på hestens generelle sundhedstilstand.


Diversitet: Naturen har svaret

Undersøgelser viser at selv små kostændringer hos mus og mennesker, kan øge forskellige kolonier af gavnlige bakterier inden for 24 timer.

At understøtte god diversitet i mave-tarmkanalens mikrobiom betyder ikke, at du skal revidere hele hestens foderplan natten over. Faktisk kan det forårsage en forstyrrelse i kolonierne i mave-tarmkanalen, at lave store pludselige ændringer i hestens foder. 

Men at støtte sunde mikroorganismer i tarmen, og dermed et sundt mikrobiom, kan være så simpelt som at tilbyde din hest små mængder af forskellige urter, rødder, frø, kerner, bær, rodfrugter mm. 

Den danske natur byder på mange urter og planter. Husk altid at være opmærksom på at nogle planter er giftige for heste. Går man på jagt efter urter og andre planter for at skabe diversitet i hestens fodring, er det derfor vigtigt, at man sætter sig ind i, hvilke planter, der er gavnlige for hesten og hvilke der skaber fare for forgiftning.

Ønsker man at øge diversiteten i hestens foder, uden bekymring for at få de forkerte planter med hjem, vil der være rig mulighed for dette med et produkt som Nordic Bio Boost SS eller Nordic Bio Boost FW, som består af 19 forskellige urter, blade, blomster mm, der er nænsomt tørret ved lav varme for at bibeholde så mange af de gode plantestoffer som muligt. Urterne i Bio Boost SS er særligt udvalgt ud fra, hvad der findes i naturen forår og sommer, hvor urterne i Bio Boost FW er valgt ud fra efterårets og vinterens, og er derfor et passende boost på hver sin årstid.

Mange planter er også rige på et helt univers af aktive aktive stoffer, der ikke kun fodrer de gode bakterier, men også giver utallige fordele for hestens generelle helbred. Disse plantepolyfenoler bidrager massivt til stabiliteten i hestens mikrobiom, og bidrager desuden med specifikke egenskaber der kan gavne hestens vitalitet og helbred.

Hos Nordic Horse har vi et kæmpe udvalg af urter samt rodfrugter, rødder og bær, der er nænsomt tørrede, og som derfor har et højt indhold af aktive stoffer. Du har dermed rigtig mange muligheder for, med små tilføjelser til hestens fodring, at understøtte hestens sundhed positivt.

 

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis du har spørgsmål omkring boost af din hests tarmflora. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.