Hjælp min hest dypper sit hø i vand
Blog

Hjælp min hest dypper sit hø i vand

Iblødsætning eller vanding af hestens grovfoder, hø eller wrap, er nogle gange en praksis vi som hesteejere udfører af hensyn til hestens luftveje eller i et forsøg på at reducere sukkerindholdet i grovfoderet en smule. Langt de fleste heste får dog deres grovfoder udfodret uden udvanding. Her ses det ind imellem at hesten selv vælger at dyppe det i vand inden det spises.

For nogle heste er det et spørgsmål om, at det bare er en vane, eller de bedre kan lide deres grovfoder vandet, da det for hesten potentielt smager bedre eller er nemmere at tygge. Det er dog en god idé at sikre sig, at der ikke ligger andre årsager til grund for adfærden, da det hos nogle heste kan være tegn på, at der er noget galt.

Problemer i mundhulen

Nogle heste udøver denne adfærd, hvis den er generet i mundhulen. Her kan der både være tale om et problem med tænderne, som hestens tandlæge skal adressere, men der kan også være tale om andre årsager til ømhed i mundhulen eller kæbepartiet. Hold øje med om hesten også er begyndt at tygge både sit grovfoder og sit krybbefoder eller endda godbidder, anderledes end normalt. Det kan være, at der skal en grundig mundhuleundersøgelse til for at hjælpe hesten bedst muligt og gøre vanen med hø-dypning overflødig.

Skader på maveslimhinden eller ubehag i fordøjelsessystemet

Adfærden kan også komme som resultat af ubehag i fordøjelsen eller direkte skader på slimhinderne i fordøjelsen. Her kan adfærden tolkes som et forsøg på at gøre fødeindtaget mere behageligt. Her vil adfærden som regel være kombineret med andre ændringer hos hesten som f.eks. ændring i appetit på grovfoder og/eller krybbefoder, nye adfærdsmønstre omkring fødeindtag som f.eks. jordspisning, mere sensitiv omkring berøring ved mave og gjordleje, ændret adfærd overfor andre heste i flokken eller i håndtering og træning osv. Tegnene er mange og individuelt fra hest til hest, så det er vigtigt at kende sin hests normaltilstand og være opmærksom, når der er længerevarende afvigelser fra dette.

Hestens mavesæk og slimhinderne i hestens fordøjelsessystem


Problemer med luftvejene

Heste trækker udelukkende vejret gennem næsen. Er der noget i hestens miljø eller fodring, der giver anledning til irritation af luftvejene, kan dette potentielt påvirke hesten til at udøve adfærd, som dypningen af grovfoder i vand for at reducere eventuelle irritationer herfra. Har man en hest med luftvejsproblemer, bliver den hygiejniske kvalitet af grovfoder ekstra vigtigt. Vanding eller dampning af grovfoderet kan være en fordel, hvis hesten bliver ved med at foretrække sit grovfoder vådt selv efter den rette håndtering af luftvejsproblemerne.

Undgå at hesten får luftvejsproblemer


Er du i tvivl om, hvorfor hesten udøver sin vane med at dyppe grovfoderet i vand, og mistænker, at der kan ligge en problematik bag, er det vigtigt, at du tager kontakt til dyrlægen.

Når det bare er en vane

Hvis problematikker hos hesten er udelukket og det er et spørgsmål om, at det bare en vane, er der forskellige tiltag, der kan gøres for, at sikre god hygiejne og så lidt rod som muligt, når hesten udfører adfærden. Vanen kan nemlig give anledning til rimelig meget rod i boksen eller på folden, og gå hen af blive direkte uhygiejnisk, hvis man ikke er opmærksom på bl.a. hestens kilder til vand.

Har man en hest, der kontinuerligt dypper sit grovfoder i vand, vil det være en god idé at have to vandkilder tilgængelige for hesten. En vandkilde, der er lige ved siden af det sted grovfoderet tildeles, og en vandkilde der er lidt væk. Oftest vil hesten bruge den vandkilde, der er tættest på til at dyppe grovfoderet i. Derved har hesten den anden vandkilde som rent drikkevand, der ikke er blevet blandet med en masse strå. Begge vandkilder bør rengøres dagligt og fyldes med frisk rent vand for at sikre, at der ikke gives god grobund for bakterier.

Hvor meget vand drikker en hest?


Gør hesten et stort rod ud af sin grovfoderdypning kan det være en god idé at tænke i slowfeederløsninger som f.eks. hønet, da det ofte er med til at begrænse hvor meget grovfoderet spredes rundt. Alternativt kan man sørge for at området omkring grovfoderet er let at rydde op. Foregår adfærden typisk i boksen, kan dette gøres ved at anvende en gummimåtte i det område, så det er begrænset hvor meget våd strøelse, man står med.