Få til indhold
Fri fragt over 1.500 DKK & Levering 1-3 hverdage
Fri fragt over 1.500 DKK & Levering 1-3 hverdage
Mykotoksiner i hestefoder

Mykotoksiner i hestefoder

Hvad er mykotosiner?

Mykotoksiner er giftstoffer, der bliver produceret af svampesporer. De mykotoksiner, der som oftest kan forevises i hestefoder produceres bl.a. af svampefamilierne aspergillus, penicillium og fusarium.


Hvor og hvorfor dannes mykotoksiner?

Mykotoksiner kan dannes i hestens grovfoder eller råvarer til krybbefoder allerede, mens det er på marken, men kan ligeledes dannes ved oplagringen af disse. Det kan f.eks. være grovfoder, der har stået for varmt, eller hø, der har været for fugtigt inden presning. Det kan også være svampevækst, der dannes på wrap i forbindelse med åbning af wrappen eller hvis wrappen ikke er ensileret ordentligt. Nogle af de samme faktorer gør sig gældende i håndteringen af råvarer, der anvendes i hestefoder. Der findes mange forskellige typer af mykotoksiner, og hvert mykotoksin har forskellig påvirkning af hesten.

Mykotoksinernes forekomst og vækst afhænger især af klimaet. Her er det bl.a. temperatur og fugtighed, der spiller en vigtig rolle. Pesticider kan nedbringe nogle uhensigtsmæssige forekomster af bakterier, sygdomme, svampesporer og skadedyr på afgrøderne. Ulempen ved pesticiderne er dog, at de dermed også er med til at fjerne plantens naturlige barriere og forsvar mod den naturligt forekomne vækst af mykotoksiner – dette kan også have en betydning for plantens øvrige indhold af nyttige næringsstoffer.

Generelt set har man størst sandsynlighed for at finde mykotoksiner i råvarer som korn, majs eller ris. Der er dog risiko for mykotoksiner i en bred række råvarer – også i hø, wrap og græs (ved frisk græs er sandsynligheden meget lav). Yderligere kan der være en stor forekomst af forskellige typer af mykotoksiner i halm - især hvis halmen anvendes som strøelse i boksen, hvor der skabes bedre betingelser for væksten af svampesporerne.


Hvordan opdager man mykotoksiner i hestens foder?

Mykotoksiner er i moderate mængder usynlige, og der medfølger ikke nødvendigvis lugtgener. Ved større mængder af mykotoksiner er det muligt at spotte svampevæksten. I stråfoder vil det kunne ses som grovfoder, der støver, eller har misfarvninger.


Hvad sker der hvis hesten udsættes for mykotoksiner?

Hvis hesten udsættes for mykotoksiner over en længere periode og mængderne overstiger hestens evne til at håndtere og udskille disse, vil det påvirke hesten negativt. Der findes undersøgelser på specifikke mykotoksiner og deres effekter. Eksempelvis deoxynivalenol, der forekommer i kornprodukter. Dette mykotoksin ved man eksempelvis er med til at nedsætte immunforsvaret, påvirke leverfunktion negativt, øge risikoen for kolik og forringe hovkvaliteten, hvis hesten udsættes for toksinet i en høj nok mængde eller over længere tid. Ved andre mykotoksiner, som f.eks. zearalenone, der bl.a. kan forekomme ved risproduktion, ser man en påvirkning af hoppens brunst, fertilitet og risiko for at kaste føllet.


Sammenhæng mellem indtag af mykotoksiner og problematikker hos hesten

Helt generelt kan de forskellige typer af mykotoksiner være med til over tid at skabe fordøjelsesproblemer og luftvejsgener. Derudover kan man også se symptomer som nedsat appetit, manglende evne til at holde huld og problemer med muskelsætning. Ligeledes kan der over tid være enkelte heste, der udvikler forstyrrelser mellem nervecellernes kommunikation som kan give neurologiske forstyrrelser, der påvirker motorikken. Der ses hos enkelte heste også hud- og hovproblemer som en indirekte følgevirkning af de problemer mykotoksiner skaber i hestens krop.


Den bedste måde at nedbringe sandsynligheden for mykotoksiner er;

  • Vælg et foder at høj kvalitet.
  • Vælg et foder, hvor råvarerne håndteres på en måde, hvor risikoen for mykotoksiner reduceres. Det gælder både under høsten, tørringen, opbevaringen og efterfølgende behandling og produktion af foderet.
  • Sørg for at dit foder er opbevaret tørt og køligt. Dvs. udenfor påvirkning af en direkte varmekilde, ikke i direkte kontakt med sollys eller et koldt betongulv (der kan trække fugt til foderet).
  • Følg de specifikke foderanvisninger for det enkelte produkt.
  • Undersøg om der skulle være nogle tegn på fugt, svampesporer, misfarvninger, lugtgener eller en atypisk konsistens. Dette gælder både hestens grovfoder og krybbefoder.


Hvad gør man hvis hesten har været udsat for mykotoksiner?

Hvis man mistænker at hesten har været udsat for mykotoksiner, vil det være en god idé at kigge efter et tilskud, der specifikt kan binde disse toksiner, så de udskilles via hestens afføring. Efter udrensning og stabilisering, kan det være en idé at give ekstra støtte til immunforsvaret i en periode. Det kan man bl.a. gøre ved at støtte hestens fordøjelsessystem, så tarmfloraen i hestens stortarm har de bedst mulige vilkår. En sådan tildeling vil ligeledes indirekte styrke udskillelsen af de affaldsstoffer, der findes i fordøjelsen.

Se meget mere om præ og probiotika her;
Hvad er præ- og probiotika

Derudover kan det være forskelligt fra hest til hest, hvordan det er bedst at støtte immunforsvaret. Først og fremmest skal hesten være dækket ind med vitaminer og mineraler, da disse næringsstoffer er essentielle for hesten. Og evt. tilskud derudover bør vurderes i sammenhold med hestens øvrige fodring og evt. specifikke problematikker.

En hest vil igennem livet blive udsat for mykotoksiner. De usynlige uhensigtsmæssige stoffer vil som udgangspunkt i mindre til moderate mængder i en kortere periode ikke have en varig effekt hos hesten. Det er først når hesten udsættes for større mængder af mykotoksiner, at det bliver en gene. Her er den typiske problematik en langvarig udsættelse for mykotoksiner gennem hestens foder.

Derfor er det en god ide ALTID at holde øje med det foder du tildeler hesten og vurdere om der kunne være tegn på en ændring derfra. Opbevar dit foder hensigtsmæssigt og undlad al tildeling af grovfoder, der støver eller har misfarvninger.

 

En hest med problemer der relaterer til mykotoksiner, kan være kompleks i forhold til fodring, og de bagvedliggende årsager. Husk derfor at se hestens problemer i sammenhæng med flere faktorer.

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis du har spørgsmål til din hest, som har været udsat for mykotoksiner. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.

 

Forrige blogindlæg Hestens stævnekit – fodring før, under og efter stævnet