Hvad er præ- og pro-biotika ?
Blog

Hvad er præ- og pro-biotika ?

Hvordan forebygger vi en usund balance og styrker en sund flora, blandt bakterierne i hestens stortarm ? Og hvordan kan vi nå at forebygge ubalancer inden hestene kommer på det hidsige sommergræs ? 

Størstedelen af hestens mave- tarmsystem består af en stortarm, der indeholder mange millioner bakterier. Disse bakterier spiser kulhydrater (fibre) for hesten, og hvad der er tilbage efter måltidet, og de affaldsstoffer som bakterierne efterlader, er de næringsstoffer som hesten optager og primært skal leve af.

Bakterierne har til huse på hestens tarmvæg, og formerer sig med lynets hast når de har de optimale betingelser. De forskellige bakterier er hver især specialiserede i at spise forskellige typer af kulhydrater, ligesom de elsker fastfood (sukker-former, som eksempelvis fruktan)

Hestens bakterieflora består af ”gode” bakterier og ”dårlige” bakterier, afhængigt af om det er bakterier der formår at nedbryde hestens foder, eller om det er bakterier der udskiller affaldsstoffer som hesten ikke kan håndtere/tåle i større mængder.

Kampen blandt de ”gode” og de ”dårlige” bakterier er hård og kræver først og fremmest energi, således at bakterierne kan vokse sig til flere, og dermed udkonkurrere pladsen for de andre.

Derfor er det vigtigt, for hestens sundhed og trivsel, samt optagelsen af de rette næringsstoffer, at forholdet mellem de ”gode” og ”dårlige” bakterier er optimale. Vi bør derfor gøre alt hvad vi kan for at give de rette betingelser for, at de gode bakterier har det bedst muligt.

De bedste betingelser for de gode bakterier er; rigelige mængder grovfoder (kontinuerligt indtag gennem hele døgnet) og så lidt krybbefoder som muligt.

Derudover er det vigtigt, at kvaliteten på det der kommer i krybben er høj; 1) at der er minimalt med stivelse, 2) at der er minimalt med ”fyld” hesten ikke kan fordøje og 3) ingen korn eller kornrester, der vil skabe gode betingelser for de ”dårlige” bakterier.

Hvis man ønsker at skabe en endnu større vækst og gode forhold til de gode bakterier, kan det være en god ide at tildele præ- eller probiotika.

Præbiotika er foder til de ”gode” bakterier, noget der er lettilgængeligt, og som de ”dårlige” bakterier ikke kan nyde godt af. Altså nærings- eller aktive stoffer, der fremmer væksten af de ”gode” bakterier

Eksempelvis kunne præbiotika være;

Nordic Grøn The

Nordic Inulin Mix

Nordic Healthy Digestion

Nordic Optimal

 

Probiotika er tildelingen af “gode” bakterier, og gives i de tilfælde, hvor det vurderes, at hestens bakteriebalance ikke kan stabiliseres, og at de ”dårlige” bakterier er blevet så mangfoldige, at de ”gode” bakterier ikke længere kan vinde kampen om pladsen. Altså til heste med manglende eller ubalanceret bakterieflora. - Typisk har denne hest udsving i pærernes fasthed.

Eksempler på probiotika kunne være;

Nordic Levu Pro

Nordic Biosa

I dette indlæg fortæller vi lidt om hvor vigtigt det er, også for hesten der skal på sommergræs, at der findes en sund og velfungerende balance mellem bakterierne i hestens stortarm;

https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/sommergraes-og-gode-bakterier

og her understreges det, at man allerede nu, skal begynde at styrke hestens indre, således, at den er bedst muligt i stand til at omstille fordøjelsen til sommergræs, uden at der opstår fejlgæringer ved en opblomstring af de ”dårlige” bakterier. For stor en anden af ”dårlige” bakterier, bevirker en stor udskillelse af de uhensigtsmæssige affaldsstoffer, der kan bevæge sig gennem hestens system, og sætte sig i hovene.