Oppustethed hos heste - et tegn på ubalance
Blog

Oppustethed hos heste - et tegn på ubalance

Der kan være mange årsager til, at en hest bliver oppustet. Det er dog et tegn på, at der er opstået en form for ubalance i hestens fordøjelsessystem. Oppustethed ses typisk ved at hesten har en mere udspilet mave og måske endda prutter mere end normalt. Den udspilede mave kan til tider forveksles med overvægt, og derfor er det vigtigt at skelne mellem de to problematikker.


Er hesten overvægtig eller er den i virkeligheden oppustet?

Ved en hest, der er overvægtig, vil man typisk se at fedtdepoterne er jævnt fordelt over kroppen eller de sidder mere lokaliseret som fedtkam ved nakken eller haleroden. Ser ens hest slank ud på det meste af kroppen, men virker udspilet omkring mave og flanke, vil der typisk være tale om oppustethed. I nogle tilfælde kan en hest også se vommet ud. Her er det vigtigt at differentiere mellem vommet udseende pga. fylde i maven som f.eks., hvis hesten har spist større mængder græs, hø, wrap eller halm eller vommet udseende fordi hesten i virkeligheden er udspilet.


Kampen mellem de gode og de dårlige bakterier

Der kan være mange årsager til, at din hest er oppustet. Typisk er der tale en ubalance i hestens tarmflora. Hvis der er for mange ”dårlige” bakterier til stede, vil der opstå en slags overproduktion af gasser i stortarmen, og det er disse, der viser sig som en udspilet mave. Der kan være mange årsager til, at denne ubalance opstår.

Hestens stortarm (blindtarm + tyktarm) består af millioner af forskellige bakterier og hestens foder befinder sig her i helt op til to døgn. Her er bakterierne specialiseret i at nedbryde hver deres del af foderet.

Alle bakteriestammerne har deres plads i hestens fordøjelse. Når vi her refererer til ”de gode” og ”de dårlige” bakterier handler det primært om den rette balance mellem de forskellige bakteriestammer. Ved en ubalance mellem de forskellige bakteriestammer vil der nemlig også være en skæv balance i de stoffer, der efterlades efter bakterierne, har fermenteret hestens foder. Nogle af disse stoffer kan defineres som affaldsstoffer.

 

Der findes gode og dårlige bakterier, defineret ud fra hvilke affaldsstoffer de efterlader, efter at have spist hestens foder;

De ”gode” bakterier: Nedbryder fibre og proteiner, danner mineraler og B-vitaminer samt producerer fedtsyrer.

De ”dårlige” bakterier: Danner gas, og giver grobund til patogene bakterier såsom E. Coli, salmonella mm.

Bakterierne er i en evig kamp om pladsen i tarmen, og de bakterier der får mest energi (føde at nedbryde) vil være stærkest, og som udgangspunkt have de bedste betingelser for at formere sig, og skubbe andre bakterier til side. Her spiller diversitet i hestens fodring bl.a. en vigtig rolle.

Vi kan ikke undgå at alle bakteriegrupper er til stede – det skal de være, men vi kan tildele hesten et foder, der giver en fordel for de ”gode” bakterier, så vi undgår en hest med en ubalance i mave- tarmsystemet.

Nogle heste er mere udsatte

Selv om flere heste skulle få præcis det samme foder, vil der alligevel være stor forskel i hestenes bakterieflora. Hestens bakterieflora er i høj grad bestemt ud fra den drægtige hoppes bakterieflora samt de første 8 måneder af føllets tilværelse. Jo flere bakterier føllet bliver udsat for i de første måneder, jo mindre følsom er den senere i livet overfor ubalancer. Derfor er der også nogle heste der har større tendens til at blive oppustet end andre. Med andre ord: jo bedre en start på livet føllet får, jo mere modstandsdygtig vil hesten være senere i livet.

Hyppige årsager til oppustethed

De mest typiske årsager til oppustethed vi ser er:

 • Bredspektret eller længerevarende antibiotikakur; der har medvirket til at flere bakteriestammer i stortarmen bliver ødelagt, og dermed danner en ubalance. Dette kan skabe grobund for at nye bakteriegrupper kan opblomstre og formere sig.

  Her kan det være nødvendigt at tildele probiotika, for at tilføre nye hensigtsmæssige bakterier, der formår at nedbryde hestens grovfoder, og udkonkurrere de dårlige bakterier.

  Læs mere om præ- og pro-biotika her;
  https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/hvad-er-prae-og-pro-biotika
 • En stor andel stivelse i krybbefoderet, eller ufordøjeligt grovfoder. For store mængder af stivelse kan være med til at skabe ubalance i tarmen. Udgør halm eller frøgræshalm en meget stor andel af hestens fødeindtag, kan dette også skabe ravage, da hesten givetvis ikke vil få tilstrækkeligt med fordøjelige fibre til tarmfloraen. Her er det et spørgsmål om at sørge for, at enten hø, wrap eller græs får lov til at udgøre en større andel af fodringen, og halm eller frøgræshalm blot fungerer som et supplement hertil.

  Læs mere om optimering af hestens fordøjelse her;
  https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/optimering-af-fordojelsessystemet-1

 • Sand i tarmene: Hvis din hest har sand i tarmene, giver det irritationer i slimhinden, og en nedsat fordøjelighed samt passagetid i tarmen. Dette kan give en vommet hest.

  Du kan selv teste om din hest har sand i tarmene, læs mere her;
  https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/spiser-din-hest-sand
 • Ikke nok fibre eller grovfoder af lav kvalitet: Grovfoderet bidrager bl.a. med fordøjelige fibre til tarmfloraen. Derudover betyder diversiteten i grovfoderet også en del. Jo højere diversitet af græsser og urter, der er i hestens grovfoder, desto bedre betingelser skabes der for de ”gode” bakterier. Dvs. de ”gode” bakterier får mulighed for at formere sig og holde væksten og tilstedeværelsen af de ”dårlige” bakterier på et passende niveau.


Grovfoderet bør være hestens primære foder og energikilde, og bør tildeles på en måde, der sikrer tyggetid fordelt så godt over døgnet som muligt. Hø, wrap eller græs bør udgøre det primære grovfoder. Man kan lade en andel af hestens fodring udgøre af halm, hvis man har en meget nøjsom hest. Halmen vil give tyggetid, men ikke de samme fordøjelige fibre som hø, wrap eller græs.


Får din hest ikke nok grovfoder, eller grovfoder af passende kvalitet, kan du med fordel supplere med Nordic Finest eller andre fiberrige tilskudsprodukter.

Se alle vores fiber-produkter her: https://www.nordichorse.dk/collections/ekstra-fibre-i-krybben

 • Pludseligt foderskifte: Bakterierne er som skrevet specialiseret i nedbrydningen af hver deres fodertype. Derfor vil et brat foderskifte have betydning for balancen i tarmfloraen. Et foderskifte kan være hestens krybbefoder, men i mange tilfælde vil det helt store foderskifte være hestens grovfoder, da grovfoder udgør størstedelen af hestens daglig indtag af foder. Et for brat skifte kan resultere i, at de ”gode” bakterierstammer, der før var dominerende, får sværere vilkår og de ”dårlige” bakterier i stedet får lov at blomstre op.

Derfor er det vigtigt med et langsomt foderskifte, der tager hensyn til dette.

Læs mere om det gode foderskifte her;
https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/sadan-laver-du-det-bedste-foderskifte

 • Faktorer som stress og sygdom kan betyde, at der opstår ubalancer i hestens fordøjelsessystem. Også hormonelle ubalancer kan have indvirkning på bakteriernes vækst og virke. Det er derfor en god ide at have disse faktorer i baghovedet, hvis din hest konstant er oppustet, eller er det i bestemte perioder af året.
 • Indtag af giftige planter, allergiske reaktioner eller indvoldsparasitter og manglende indtag af væske, kan ligeledes give vommede heste. Her er det vigtigt at søge den rette hjælp hos dyrlægen.

Hestens mave- tarmsystem er usynligt for os, men mange indikatorer kan fortælle os noget om de indre processer. Her er afføringen en vigtig brik men også hestens foder kan fortælle os en del om, hvordan vi forventer at fordøjelsessystemet vil reagere. Oppustethed er et symptom på, at noget dybereliggende er i ubalance, og kan være individuel fra hest til hest. Ikke kun foderet har betydning, men problemet skal ses i et større perspektiv, hvor bl.a. hestens miljø også tages i betragtning for at vi bedst muligt kan afhjælpe problemet, og forhindre at det opstår igen.

Oplever du at din hest er oppustet, men også døjer med efterløb eller løse hestepærer, er der mere hjælp at hente her:
Hjælp, min hest har fået løse hestepærer

Oppustethed er et symptom på, at noget dybereliggende er i ubalance, og kan være individuel fra hest til hest. Ikke kun foderet har betydning, men problemet skal ses i et større perspektiv, for at vi bedst muligt kan afhjælpe problemet, og forhindre at det opstår igen.


Eksempler på foderplaner

En dansk varmblod på ca. 600kg i let til moderat arbejde. Er i fin huld, men døjer meget med oppustethed efter et hurtigt grovfoderskifte fra hø til wrap. Problemet har nu stået på over længere tid, og ejer ønsker at få styr på problemet, da det generer hesten under træningen.

Daglig fodring:
100g/100kg hest Nordic Sport Lite

Som kur over 4 uger:
30g/100kg hest Nordic Strong Clean Balance

Efter de 4 uger tages der status på situationen. Hvis hesten ikke længere er oppustet, kan der med fordel påbegyndes udtrapning af produktet. Dette gøres over nogle uger. Samtidig med udtrapningen gives der en kur med Nordic Biosa 30ml/100kg hest over et par uger for at give yderligere støtte til tarmfloraen. I dette tilfælde gives kuren i 4 uger, fordi problemet har stået på over længere tid. Er oppustetheden nyopstået, kan man ofte rette op på problemet på kortere tid og eksempelvis tildele Nordic Strong Clean Balance over 2 uger.

--- 

En dansk varmblod- og fjordhesteblanding på 500kg i let træning. Om sommeren går hesten på græs og fungerer fint. Hen på sensommeren og først på efteråret bliver der suppleret op med hø, fordi græsset ikke længere har samme næringsværdi. Da høet bliver suppleret begynder hesten af døje med oppustethed.

Daglig fodring:
100g/100kg hest Nordic Classic

Som kur i 4 uger:
10g/100kg hest Nordic Gastric Aid

Efter de 4 uger, kan nedtrapning i dosering som regel påbegyndes. Det kan være hesten har behov for en lav fast tildeling af Nordic Gastric Aid indtil hesten er skiftet helt over på høet. Dette vil være en vurderingssag fra hest til hest.

---

En islænder på 350kg, der er i vedligehold. Hesten har en sensitiv fordøjelse, og reagerer med oppustethed og let efterløb ved skift i grovfoder og til tider ved større udsving i vejret:


Daglig fodring:

60g/100kg hest Nordic Gastric Zero

Som supplement op til foderskifte eller ved perioder med ustabilt vejr:
20g/100kg hest Healthy Digestion

---

En hest der er oppustet, kan være kompleks i forhold til fodring, og de bagvedliggende årsager. Husk derfor at se hestens oppustethed i sammenhæng med flere faktorer.

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis du har spørgsmål til din hest som er oppustet. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.