Optimering af fordøjelsessystemet
Blog

Optimering af fordøjelsessystemet

I Nordic Horse er vi meget glade for at snakke om sunde forhold i mavetarmsystemet. Især der opnås optimerede forhold for de gode bakterier der er at finde i hestens stortarm, og som skal nedbryde størstedelen af hestenes foder. 

Derfor vil jeg kort opridse hvad der er medvirkende til at skabe den sunde fordøjelse, der medfører en sund hest, fra det indre til det ydre. 

Et aktivt tarmsystem
Først og fremmest er fordøjelsessystemet opbygget af tarmceller, og jo flere  syge og manglende tarmceller, jo flere huller er der til, at ufordøjet og uhensigtsmæssige næringsstoffer kan vandre fra tarmafsnittet til blod og lymfe uden bearbejdning. Et aktivt tarmsystem betyder et fordøjelsessystem med så mange velfungerende tarmceller som muligt, så der aktivt kan vælges, hvilke næringsstoffer der skal fra tarmen til blod og lymfe, og hvilke der skal blive i tarmsystemet, og dermed ryge ud af kroppen via hestens afføring. 

For at disse tarmceller kan fungere optimalt, er det vigtigt at tildele hesten alle de vitaminer og mineraler kroppen ikke selv kan danne. Derfor er et godt fulddækkende vitamin og mineral tilskud 1. prioritet i forhold til at styrke tarmcellerne virken og udholdenhed - det aktive tarmsystem.

Immunsystemet
70 % af hestens immunsystem findes i tarmsystemet, og derfor er det vigtigt at tilføre tilstrækkelige mængder af mineraler (magnesium) og c-vitamin, hvis man ønsker at styrke immunsystemet igennem fordøjelsen. Både magnesium og C-vitamin er kontrollerende for udskillelsen af stoffet histamin, der styrer de fleste af kroppens processer, deriblandt funktionen af de mastceller, der er tarmsystemets immunsystem, og dermed er den første reaktion i en lang kædereaktion, der opstår, hvis der, gennem munden, kommer uønskede stoffer, virus eller uønskede bakterier ind i systemet. 

De livsvigtige bakterier
Hesten er bagtarmsforgærer, hvilket betyder, at hestens baherste del af tarmen (blindtarm og tyktarm) indeholder mange mange mange bakterier, hvis opgave, primært er, at nedbryde hestens indtag af fibre. De reststoffer der dannes ved nedbrydelse fibre og udskillelse af affaldsstoffer fra bakterierne, er det hestene primært får deres energi fra. Derfor er det vigtigt at kredse om de gode bakterier, så hesten har de bedste forudsætninger for den optimale nedbrydning og optagelse af næringsstoffer, deriblandt livsvigtige vitaminer og mineraler. 

Bakteriernes livret er præbiotika, som eksempelvis er at finde i ølgær og æble mm. og yderligere har disse bakterier de optimale forhold ved et svagt basisk miljø, samt masser af væske og masser af fibre. Mere om det kommer i et senere blog indlæg...

Bakteriernes aktivitet hænger i den grad også sammen med effekten af hestens immunsystem, og flere millioner bakterie-stammer er nødvendige for et fuldstændigt immunsystem. 

Ovenstående beskriver vigtigheden af et foder, der tildeler gode forhold for de gode bakterier, der er at finde i hestes fordøjelsessytem. I forbindelse med optimering af bakteriernes, tarmvæggens og immunsystemets effektivitet, er det vigtigt at tildele hesten, alle de vitaminer og mineraler, i de rette mængder, ligesom en masse fibre og væske, er af stor betydning for bakteriernes vækst. Dermed opnås en sund og naturlig nedbrydning af foder samt en effektiv optagelse af næringsstoffer, der opnås deraf et optimalt udbytte af foderet. 

Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med fodring af din hest, så husk, at du til hver en tid kan kontakte vores foderkonsulent på mail; simone@nordichorse.dk