Naturlig fodring af sportshesten
Blog

Naturlig fodring af sportshesten

Vi vil gerne have vores sportsheste til at yde deres absolut bedste, og her er der mange faktorer der spiller ind. Udover træning og generel management, er fodringen hos de toppræsterende heste, især noget der kan gøre en stor forskel for optimal ydeevne samt sundhed.

Korrekt tildeling af næringsstoffer

Alle heste har behov for basale næringsstoffer, fedt, kulhydrater samt aminosyrer (fra proteiner) samt essentielle vitaminer og mineraler. Men der bør især sættes fokus på tildelingen af energi samt energioptagelsen hos hesten, der yder lidt mere end normalt.

Energi-tildeling

Nogle aspekter af energi, protein og især E-vitamin diskuteres for tiden heftigt hos forskerne. Mængden, kilden til energien og tidspunktet for indtagelsen af foderet inden motion er især omdiskuteret, man er dog helt enige om, at disse faktorer kan have stor betydning for ydeevnen.

I 1989 fastsatte National Research Council (NRC) for første gang behovet for energi til højtydende præstations-heste (væddeløb) og disse værdier er gennem tiden konkluderet været passende. Man er dog med tiden blevet mere opmærksom på de faktorer der kan have betydning for energibehovet, såsom hvilken form for ydelse der kræves af hesten.

Tildelingen af foderet til sportshesten kræver en korrekt balanceret sammensætning af opløselige kulhydrater, fibre, fedt samt protein. Den mængde der gives inden motion, ses at have betydning for niveauet af blodsukkeret og frie fedtsyrer der påvirker ydelsen.

En ting der for nyligt er fastlagt er, at histidin (for at forøge carnosinniveauerne) og carnitin (der er et vitamin lignende stof, der dannes ud fra lysin) er en begrænsende faktor for de heste hvor der kræves muskelaktivitet over en længere periode.

Derfor er det vigtigt, at der i fodringen af den præsterende hest, tildeles råvarer, der er naturligt høje på både histidin og carnitin (i form af lysin).

Naturligt høje koncentrationer af histidin findes i;

hørfrø (640 mg/100 g)
ølgær (620 mg/100 g)
hvedeklid (490 mg/100 g

Naturligt høje koncentrationer af lysin (der syntetiseres til carnitin) findes i;

ølgær (2700 mg/100 g)
tang (900-2400 mg/100 g)


E-vitamin

E-vitamin ses også at have stor betydning for den aktive hest. Kostkoncentrationerne bør være i omegn af 60-80 IE / kg, for at have den tilstrækkelige ønskede beskyttende effekt mod træningsfremkaldt peroxidering. Altså nedsættelse af de stoffer der udskilles som konsekvens af musklernes energiomsætning. Denne udskillelse ses især i musklerne hos heste der yder længere udholdende dicipliner. Lipid peroxidering kan hæmme DNA syntese og cellemembraner, ligesom det aktiverer sensorer der fremmer inflammation og kan kort sagt, uden udskillelse eller neutralisering, hæmme musklernes evne til at yde optimalt.


Nordic E-power - det naturlige valg

Har din hest brug for ekstra e-vitaminer anbefaler vi Nordic E-power, som har et højt indhold af naturligt e-vitamin og lysin. Nordic E-power er et pelleteret produkt bestående af naturligt e-vitamin, kombineret med råvarer der indeholder naturlige co-faktorer (hjælpestoffer som er naturligt forekommende i naturen), der er med til at fremme virkningen. Disse co-faktorer findes f.eks. ikke i flydende e-vitamin produkter. 

Så hvis du har brug for et naturligt supplement af e-vitamin med en optimal virkning af antioxidantet, til at fremme energi ind og ud af muskelcellerne, og ikke mindst, til at binde de affaldsstoffer, som eksempelvis mælkesyre fra muskelbrug, og dermed nedsætte restitueringen efter arbejde. Så skal du vælge et tilskud som Nordic E-Power, hvor naturligt e-vitamin er kombineret med råvarer der har det nødvendige indhold af essentielle co-faktorer fra plantestrukturer.

Du kan læse mere om Nordic E-Power her: https://www.nordichorse.dk/products/nordic-e-power
 

Naturlig høj koncentration af E-vitamin findes desuden i;

Vindruekerne (28,8 aTE/100 g)
hørfrøolie (17,5 aTE/100 g)
hørfrø (8,2 aTE/100 g)
pastinak (2,3 aTE/100 g

Dog skal det antages, at blot 50 % af den fødevaretildelte E-vitamin optages. 


Kan en toppræsterende hest fodres uden store mængder stivelse, og stadig have nok energi?

Et spørgsmål vi også ofte får i Nordic Horse er, hvordan man kan fodre sportshesten uden betydelige mængder stivelse, og uden korn.

Og svaret er ganske klart; for med det rigtige foder (der ej heller påvirker blodsukkeret betydeligt) hvor alle de næringsstoffer, der bør tildeles den top præsterende hest, er let tilgængeligt, udnytter vi hestens fantastiske og naturlige evne, til både at have udholdenhed og hurtighed, og evnen til at regulere dette efter behov. Evnen til at udvinde energi fra de fibre der indtages, og transportere dette til muskelcellerne ved behov, er hesten verdensmester i! Og derfor, ved at understøtte disse mekanismer, og sikre den rette sammensætning af det komplette foder, kan dette klares til UG, helt uden tilførsel af stivelse og korn, og endda, med blot små mængder foder i krybben.


Nordic Top Athletic - et fulddækkende foder til heste der skal yde

Nordic Top Athletic er udelukkende sammensat af råvarer, der er lettilgængelige for hesten, og som sikrer unødigt overarbejde af organer og indre processer, for at kunne udnytte både fedt, kulhydrater samt proteiner (aminosyrer). Der er intet fyld, hesten ikke kan udnytte, til at omsætte energi til muskulaturen, på en naturlig måde. Dermed kan vi sikre os, at hesten opnår den bedste mulige ydeevne igennem foderet.

I Nordic Top Athletic er der ligeledes sikret den komplette sammensætning af de forskellige aminosyrer der er behov for, så disse ikke skal udledes fra andet foder, og yderligere er der sikret en sammensætning af letoptagelige vitaminer og mineraler, samt elektrolytter, antioxidanter og aktive stoffer, der er med til at understøtte en optimal binding af ilt i blodet, der kan transporteres til de områder hesten har behov for, under træningen.

På denne måde sikrer vi, at tildelingen af Nordic Top Athletic, er med til fremme hestens ydeevne, med selv forholdsvis små mængder i krybben. Energien tilføres i en vedvarende samt udholdende form, der ikke påvirker blodsukkeret betydeligt, og som derfor bevirker, at hesten kan regulere energiniveauet, ud fra de krav der stilles til den.

Nordic Top Athletic, kan derfor med fordel anvendes til alle heste i arbejde, både over kortere og længere distancer og med forskellige typer af udholdenhed / muskelbrug.

Læs meget mere om Nordic Top Athletic her: https://www.nordichorse.dk/products/nordic-top-athletic

OBS: Fodrer du med Nordic Top Athletic skal der ikke suppleres med ekstra vitaminer, mineraler, antioxidanter, elektrolytter eller e-vitamin. Alt findes i produktet i de anbefalede mængder.