Omega-3 fedtsyrer i græs sommer og vinter
Blog

Omega-3 fedtsyrer i græs sommer og vinter

Omega-3 fedtsyrer til heste er meget omtalt, og det er der god grund til. Omega-3 er nemlig et essentielt fedtstof. Det vil sige, at det er et livsvigtigt næringsstof, som hesten ikke selv kan producere. Dermed er det vigtigt, at der indgår en kilde til omega-3 fedtsyrer i hestens fodring.

Du kan læse mere om vigtigheden af omega-3 fedtsyrer her:
Hvad er Omega-3 fedtsyrer, og hvorfor er de så vigtige?


Den bedste kilde til omega-3

Og hvad er den bedste kilde til omega-3? Det er heldigvis den kilde mange heste spiser rigelige mængder af i sommerperioden; græs.

Udover omega-3 fedtsyrer er omega-6 fedtsyrer også et essentielt fedtstof for hesten. I den moderne hestefodring, er der ofte rigeligt med kilder til omega-6, hvor omega-3 kan halte lidt bagefter. Udover det totale indtag af fedtsyrer, er det også ratioen mellem de to fedtsyrer, der er vigtig. I græsset og andre grønne planter, hesten indtager, ligger ratioen af omega-3 til omega-6 på 4:1, og det er også deromkring hestens ratio for indtag af fedtsyrer skal ligge. Det vil sige hver gang en hest indtager 1 del omega-6 fedtsyrer, bør den indtage 4 dele omega-3 fedtsyrer.


Omega-3 i græsset sommer og vinter

Der er lavet en del forskning på kvæg og græs til kvæg med henblik på at øge mængden af omega-3 i kvægets muskulatur og væv. Selvom meget af forskningen er lavet med dette fokus, er der heldigvis et overlap til fodringen af heste, da visse græstyper går igen i hestefodringen. Der er bl.a. blevet målt på forskellige typer af rajgræsser, almindelig hundegræs, svingel og timote. Der er udsving i omega-3 indholdet fra græsart til græsart, men gennemsnitligt set er der ikke den store forskel på omega-3 indholdet i græsserne mellem sommer og vinter.

Der hvor man kan se større udsving i indholdet af omega-3 fedtsyrer, er ved de forskellige vækststadier af græsser og planter. En tommelfingerregel er, at jo tættere på skridning græsset kommer jo lavere bliver omega-3 indholdet. Når hestene går på græsset kontinuerligt, holder de den daglige vækst nede – og dette kan være en fordel, når det gælder omega-3 fedtsyrer. Græssets genvækst (det vil sige væksten efter, det er slået eller spist) har nemlig en positiv betydning for omega-3 indholdet. Her ser man desuden en forskel på sommer og forår. Omega-3 indholdet er højere ved genvæksten om sommeren sammenholdt med foråret.

Græsset skal være grønt

Når græsset høstes til produktion af hø og wrap går en stor andel af omega-3 fedtsyrerne tabt i processen. Derfor tæller hø og wrap ikke som den samme gode kilde til omega-3 som græsset gør. Dette gør sig også gældende, hvis man sommer eller vinter har tørt brunt græs på folden. Her vil næringsværdien givetvis ikke være lig det grønne græs, når det gælder omega-3 fedtsyrer.

Får min hest nok omega-3?

Så hvad betyder det i praksis? Kort sagt betyder det, at har man en hest, der har adgang til græs året rundt, har man også en hest, der indtager omega-3 fedtsyrer via græsset.

Mange heste har adgang til rigeligt med græs i sommerperioden, og her kan man være rimelig sikker på, at hesten indtager godt med omega-3 fedtsyrer igennem græsset alene. Går hesten på jordfold eller er så begrænset i græsindtaget at hø eller wrap udgør det primære grovfoder, skal man være opmærksom på, at den bedste kilde til omega-3 fedtsyrer også er begrænset. I disse tilfælde kan man sørge for en minimumstildeling af omega-3 fedtsyrer igennem krybbefodringen.

Her kan man eksempel gå efter et komplet foder, der tilgodeser dette, eller tilføre koldpresset hørfrøolie som Nordic Hørfrøolie eller et skånsomt behandlet hørfrøprodukt som Nordic Minty Omega. Hørfrø og hørfrøolie har nemlig også en passende ratio på 4:1 mellem omega-3 og omega-6 fedtsyrer.

Nordic Minty Omega - Omega-3 tilskud til din hest

Nordic Hørfrøolie til heste - koldpresset og 100% naturligt

I vinterperioden er det ikke indholdet af omega-3 i græsset, men nærmere tilgængeligheden af græs, der kan være en udfordring. På grund af de lave temperaturer i vinterhalvåret går græsvæksten i stå, og der vil dermed ikke være den samme daglige vækst hesten kan indtage som om sommeren. Har man en hest, der har adgang til græs i vinterperioden, vil hesten kunne indtage tilstrækkeligt med omega-3 fedtsyrer derigennem forudsat, at der er nok græs tilgængeligt.

Mange heste har dog slet ikke adgang til græs i vinterperioden, og her det vigtigt at fedtsyrerne tænkes ind i krybbefodringen for at sikre en minimumstildeling af omega-3 fedtsyrer.

 

Eksempler på foderplaner:

Varmblodshest i let træning. Hesten går på græsfold året rundt i døgnets lyse timer. Der er altid adgang til byghalm med udlæg på folden, og der suppleres sidst i vinterperioden med hø på folden. Om natten kommer hesten på boks, hvor der ligeledes tildeles hø.

Daglig fodring:
10g/100kg hest Vitamin Complete
Et par håndfulde Grass Fiber i krybben

Sidst på vinteren, hvor græsset er meget sparsomt og der suppleres op med hø, suppleres der desuden op med 10ml/100kg hest Nordic Hørfrøolie.

-- 

Fjordhest i vedligehold. Hesten går på vandrefold og har adgang til sparsomt nippe græs året rundt. Der er fodres med hø eller wrap året rundt. Hestens sættes på komplet foderet Nordic Lite Müsli, da det er foder, der tager hånd om den nøjsomme hests behov for langkædede fibre, let tilgængeligt protein, omega-3 fedtsyrer samt let optagelige vitaminer og mineraler.

Daglig fodring:
100g/100kg hest Nordic Lite Müsli

-- 

Fuldblodshest i let træning. Hesten går på døgnfold med græs i sommerperioden, og har nemt ved at holde huld i denne periode. Om vinteren går hesten på jordfold med adgang til wrap, og har lidt sværere ved at holde huld i forhold til om sommeren.

Nordic Sport er et komplet foder særligt sammensat til heste i træning, der har svært ved at holde huld. Produktet er udviklet særligt til hesten som har brug for ekstra huld og indeholder en række gode fiber- og fedtkilder – heriblandt omega-3 fedtsyrer fra både hørfrø og hamp.

Daglig fodring, sommer:
5g/100kg hest Nordic Summer Sticks

Daglig fodring, vinter:
200g/100kg hest Nordic Sport

--

Islænder i let træning. Heste går i løsdrift med nedbidt græs året rundt. Der suppleres med hø efter behov. Hesten er meget generet af mitter om sommeren og ejer har derfor ekstra fokus på dette i fodringen. Komplet fodret Gastric Zero indeholder kilder til omega-3 fedtsyrer, men fordi dette er en hest, hvor der er behov for særligt fokus på omega-3 fedtsyrer, tilføjes Nordic Hørfrøolie.

Daglig fodring:
80g/100kg hest Nordic Gastric Zero
10ml/100kg hest Nordic Hørfrøolie

Som kur op til insektsæsonen:
10-15g/100kg hest Nordic Mega Vitality i ca. 14 dage.
Kuren gentages 2-4 gange om året. Der holdes minimum 8 ugers pause inden kuren gentages.

Som kur under insektsæsonen:
75g/100kg hest Nordic Hair & Skin Boost i 20 dage
Kurens tildeles forskudt af boostet med Mega Vitality. Der holdes ca. 8 ugers pause før kuren gentages.

Du kan læse mere om heste, der reagerer på insektstik her:
Sådan booster du hesten der er overfølsom over for insektbid

 

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis du har spørgsmål omkring omega-3 fedtsyrer i din hests foderplan. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.

 

 

Referencer:

Boufaïd H., Chouinard P.Y., Tremblay G.F., Petit H.V., Michaud R., and Bélanger G. (2003). Fatty acids in forages. I. Factors Affecting Concentrations. Can. J. Anim Sci. 83: 501-511.


Boufaïd H., Chouinard P.Y., Tremblay G.F., Petit H.V., Michaud R., and Bélanger G. (2003). Fatty acids in forages. II. In vitro ruminal biohydrogenation og linolenic and linoleic acids from timothy. Can. J. Anim Sci. 83: 513-522.

Dewhurst R. and Scollan N. (1998). Forages, fat, fitness and flavour. Fatty acids in grasses, fatty acids in grass silage, fatty acids and beef, effect of fatty acids on meat appearance and flavour. Iger Innovations.
Hentet fra: https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/ibers/pdf/innovations/98/98ch6.pdf

Dr. Eleanor Kellon (2021). Omega-3 Fatty Acids in Equine and Canine Nutrition.
Hentet fra: Omega-3 Fatty Acids in Equine and Canine Nutrition | Dr. K's Horse Sense (wordpress.com)

Mir P.S., Bittmann S., Hunt D., Entz T., and Yip B. (2006). Lipid content and fatty acid composition of grasses sampled on different dates through the early part of the growing season. Can. J. Anim. Sci. 86: 279-290 (Canadian Veterinary Journal).