Alt om hestens nyrer
Blog

Alt om hestens nyrer

Det er nyrernes opgave at udskille affaldsstoffer, så de ikke ophobes i hestens krop. Ved at sørge for den rette fodring til hesten, kan man understøtte hestens fysiologi og nyrernes effektivitet.

Nyrernes anatomi

Hesten har to nyrer og kaldes på latin ”ren”. Nyrerne er indre organer, der er placeret nær rygsøjlen i nærheden af krydset. Nyrerne er nært forbundet med urinvejene og bliver oftest omtalt i den sammenhæng.

Hestens urin dannes i takt med at nyrerne renser blodet. Når nyrerne renser blodet, udskilles affaldsstofferne via urinen, mens andre næringsstoffer holdes tilbage og gencirkuleres i blodbanerne.

Nyrernes fysiologi og virkemåde

Udover at rense hestens krop for affaldsstoffer, er nyrernes opgave at regulere salt- og væskebalancen. Det betyder, at nyrerne er medvirkende til at regulere hestens blodtryk samt den indre PH-værdi.

Nyrerne er også drivkraft for dannelsen af hormoner som f.eks. erythopoietin, der stimulerer dannelsen af røde blodlegemer.

Filtrering af affaldsstoffer
Hestens indre organer og muskelprocesser kræver energi for at kunne fungere normalt og denne energi udledes af det foder hesten indtager i løbet af dagen.

Gennem hestens fordøjelsessystem nedbrydes maden til næringsstoffer og energi, som passerer over tarmvæggen og til blodet. Her transporteres næringsstofferne rundt til kroppens celler. Det er cellerne der omdanner næringsstofferne til energi.

Når celler omdanner næringsstofferne til energi, vil der i processen også dannes affaldsstoffer. Nogle af disse affaldsstoffer bliver udskilt eller nedbrudt i leveren, og kommer ud med hestens afføring, mens andre affaldsstoffer ledes til nyrerne, hvor de filtreres fra blodet og bliver ledt ud via urinen.

En nyre indeholder flere tusinde små filtreringsenheder (nefroner). Disse meget små filtreringsenheder er forbundet med et rørsystem, der kan lede indholdet rundt. Filtreringssystemet sorterer i næringsstofferne. De brugbare næringsstoffer ledes tilbage til blodet, mens affaldsstofferne ledes via væske til nyrebækkenet, hvoraf det ledes til urinrøret, og kan udskilles via hestens urin.

Regulerings af væske og syre / base balancen

Nyrerne spiller også en rolle i reguleringen af hestens indre pH værdi, altså syre/base balancen. Dette gøres bl.a. ved at tilbageholde eller udskille væske.

Nyren prioriterer ud fra rækkefølgen:

 1. Regulering af pH værdien
 2. Regulering af væskebalancen
 3. Udskillelse af affaldsstoffer

 

Udskillelse af affaldsstoffer

Ophobning af affaldsstoffer kan komme som følge af uhensigtsmæssig fodring, men er oftest på baggrund af en større produktion af affaldsstoffer, end hvad hestens indre kan følge med til at sortere, filtrere og udskille gennem urinen, sveden eller afføringen.

Især vil affaldsstoffer befinde sig over hestens muskulatur og under det bindevæv der omgiver hver en muskelcelle. Her findes væske og denne væske neutraliserer for en stund, den negative effekt, der kan opstå som følge af tilstedeværelsen af affaldsstoffer.

Når der under bindevævet opstår affaldsstoffer, vil bindevævet blive mindre fleksibelt. Og ved nogle heste vil man kunne observere hårdere muskulatur og en højere grad af stivhed i kroppen. Derudover kan det komme til udtryk som led-problematikker, nedsat energi og velbefindende.

Hvordan fodres den nyresvage hest eller hesten med ophobninger af affaldsstoffer

Det er helt naturligt, at mere eller mindre alle hestens indre processer danner affaldsstoffer, selv når hesten bevæger sig på folden og skal lede energi til muskelcellerne.

En sund og rask hest, har som regel ikke nogen problemer med at udskille de affaldsstoffer, der kommer som følge af disse indre processer. Det er allerede gennemtænkt i hestens (og alle andre dyrs) fysiologiske udvikling.

Dog er der enkelte heste, der kan have behov for yderligere understøttelse, for at optimere nyrernes evne til at udskille affaldsstoffer og undlade at disse gør skade på de indre omgivelser og skaber gener for hestens sundhed og ydelse.

 • Heste med ubalancer i stofskiftet lider under, at hestens celler, af den ene eller anden årsag, ikke kommunikerer effektivt, og dermed kan der opstå ophobninger af affaldsstoffer, mere end for en hest med et velfungerende stofskifte. 
 • Heste med muskelproblematikker eller højtydende heste har en større produktion af affaldsstoffer fra anvendelsen af muskelceller. Her kan der være behov for at understøtte nyrernes effektivitet. 
 • Heste, der lider under store angreb af indvoldsparasitter eller har svækkede eller mindre funktionsdygtige organer, kan have behov for hjælp til at styrke udskillelsen af affaldsstoffer. Ikke nødvendigvis direkte relateret til nyrens funktion, men til at binde de affaldsstoffer der kan skabe oxidativt stress.

 • Heste, der undergår et vægttab, hvoraf nedbrydningen af fedtdepoter danner affaldsstoffer der via blodet skal ledes ud til hestens nyrer og filtreres til urinen. 
 • Ældre heste vil naturligt i takt med at alderen stiger få en nedsat effektivitet af de indre organer, som følge af, at opretholdelsen og dannelsen af nye celler nedsættes. Her bør der kigges på hestens symptomer, for at vurdere, hvor det kunne være gavnligt at sætte ind med eventuelle tilskud. 
 • Heste med tendens til nervøsitet og en stor udledning af stresshormoner fører til en øget belastning af hesten. Hos disse heste bør man have fokus på at nedbringe stresshormonerne ved bl.a. at sætte fokus på hestens miljø og træning.
  Du kan eventuelt læse mere om den nervøse hest her;
  Den nervøse hest

Der er flere måder man gennem fodringen kan understøtte nyrernes funktion.

 • Først og fremmest bør man sikre sig at det foder, der tildeles, indeholder alle de næringsstoffer hesten har behov for, i form af lettilgængelige aminosyrer, omega-3 fedtsyrer, vitaminer og mineraler. Dette bør være tilpasset ud fra den enkelte hests behov. 
 • Sørg for at hesten har mulighed for at restituere fra træningen. Presses hesten for hårdt ift. til dagsformen, kan det gå ud over hestens præstationsevne. Ophobninger af affaldsstoffer fra brug af muskulaturen vil oftest vise sig ved at hesten har behov for en større restituering. Det er vigtigt at lytte til hestens behov for restituering og eventuelt understøtte denne ved tildeling af antioxidanter. 
 • Der bør tildeles tilstrækkelige mængder af grovfoder i form af hø, wrap eller græs, for at skabe et basedannende fordøjelsessystem og styrke de bakterier, der er at finde i hestens stortarm. 
 • En tildeling af antioxidanter vil være med til at binde sig til de affaldsstoffer, der befinder sig i hestens krop, og forhindrer at disse gør skade på omgivelserne. Yderlige vil affaldsstoffer bundet op på antioxidanter, have nemmere ved at blive transporteret til hhv. lever eller nyrer.

Stærke antioxidanter eller råvarer med antioxidativ effekt er;

Yderligere vil man kunne understøtte nyrernes effektivitet til at udlede affaldsstoffer (og styrke de øvrige funktioner af hestens nyrer) ved at tildele et Nordic Rena.

Nordic Rena stimulerer udrensningen af affaldsstoffer gennem urinen og understøtter nyrernes effektivitet samt forebygger skader fra de frie radikaler i hestens krop (oxidativ stress). Udover at indeholde en stor andel antioxidanter fra sammensætningen, indeholder den også aktive stoffer der er behjælpelig til at binde mineralerne i nyrernes filtreringssystem, således at dette bliver yderligere effektiviseret til udledning af affaldsstoffer og til at regulere væskebalancen.

Nordic Rena er vel tilpasset til heste der har behov for længere varig understøttelse af nyrernes samt urinvejenes funktion. En kur på 7-10 dage kan med fordel gentages hver 3. måned.

Nordic Rena - understøtter hestens nyrer og urinveje

 

Det er heldigvis sjældent at heste har længerevarende eller kroniske problemer med nyrerne. Hvis du har mistanke om større problematikker med din hests nyrer, bør du kontakte din dyrlæge og lave en plan for behandling og den fremadrettede fodring.