Den nervøse hest
Blog

Den nervøse hest

Der kan være mange årsager til at din hest er nervøs, eller har tendens til at blive det. Adskillige faktorer i omgivelser, sundhed, management og fodring, kan være årsag til udskillelse af de stresshormoner, der er den direkte årsag til, at hesten agerer nervøst, og måske ser "spøgelser".

Ligeledes kan hesten opleve en fysisk stress pga smerter. F.eks. ved skader eller hvis hesten rides mere end hvad den er i form til. Denne stress kan også opstå hvis hesten i træning ikke tildeles den rette mængde af næringsstoffer, der matcher dens brug. Lige som andre former for stress, vil den fysiske stress medvirke til, at hesten udskiller hormoner, der giver den tendens til at være nervøs.

Når alarmberedskabet aktiveres

Når hesten er i situationer, der giver anledning til at sætte alarmberedskabet i gang, fysisk eller psykisk, udskilles hormoner, der mobiliserer de processer, der skal være med til at give de bedste betingelser for, at hesten har mulighed for at flygte, undgå at blive skadet, eller overbelaste dens indre. Dette alarmberedskab kan også sættes i gang ved ormeangreb, pelsskifte eller indtrængning af uønskede organismer, hvoraf immunsystemet aktiveres på et højere beredskab.

Et længere forløb af nervøsitet er et tegn på nedsat velfærd / sundhed, og skal tages alvorligt.

Mangel på næringsstoffer

Især kan mangel på næringsstoffer være årsag til, at hestens indre, har en større tendens til at gå i det man kalder parasympatisk alarmberedskab, hvor hesten hurtigt bliver opfarende, bange og er klar til at løbe. Her er eventuelle rationelle tanker og menneskeskabt indlæring ”deaktiveret” og i den givne situation, vil det kun være instinktet eller ”ur-hjernen” der reagerer.

Nervøsitet opstår som følge af et ubehag, som hestens krop agerer på. Alarmberedskabet aktiveres som følge af instinkter eller indlæring (eller mangel på samme) hvis der er noget der potentielt er farligt. Her udskilles hormoner der øger blodsukkerniveauet og bevirker hurtigere vejrtrækning (for at øge iltkoncentrationen) muskelspænding (for at gøre sig klar til at flygte eller kæmpe for dens overlevelse) og mobiliserer energien i kroppen væk fra de organer og processer, der i en kortere periode, til faren er overdrevet, kan undværes i et overlevelsesdilemma. Her er det blandt andet lever og nyre, samt fordøjelsen der bliver sat i bero, mens energiudskillelse fra oplagrede depoter, lungefunktion og hjerte får mere energi end hvad der sædvanligt er behov for.

Akut eller kronisk nervøsitet

Der findes akut, og kronisk nervøsitet, hvoraf førstnævnte udmunder sig i pludselige bevægelser, øger årvågenhed og evt flugt.

Hvis ikke den fare hesten opfatter forsvinder, vil nervøsiteten fortsætte, og blive kronisk. Denne tilstand er ikke nødvendigvis noget man kan se på hesten, men kan i svære tilfælde vise sig ved en depressionstilstand, hvor hesten er nedtrykt, mangler indlæringsevne eller lyst til at arbejde og viser træthed. I længerevarende tilfælde vil tilstanden resultere i tidligere aldring, nedsat fordøjelse og optagelse af næringsstoffer samt udskillelse af affaldsstoffer, nedsat frugtbarhed samt konstant nedstemthed. Altså en generel mistrivsel.

Hvordan kan vi mindske stress og nervøsitet

Vi kan ikke altid kontrollere hvad hesten reagerer på, og hvorfor. Her er der stor forskellighed, ud fra den indlæring hesten har indgået. Nogle heste vil have en større tendens til at agere nervøse og blive påvirket af potentielt farlige situationer, end andre.

Dog er der steder, hvor vi kan gøre vores aller bedste, for at mindske disse omstændigheder;

 • Korrekt fodring, med tildeling af alle de næringsstoffer der er behov for, inklusiv vitaminer og mineraler.
 • Tilstrækkelige mængder af grovfoder, hvor hesten har noget at tygge i alle døgnets timer
 • Ingen overbelastning. Hav respekt for at hesten skal bruge tid på at komme i form, i takt med at man ønsker at øge arbejdsintensiteten.
 • Optimal fysisk sundhed, i form af mindst muligt smittepres, hensyntagen til skader, løbende sundhedstjek, som eksempelvis kontrol af ormeinfektioner og evt i samarbejde med dyrlægen.
 • Optimere sociale interaktioner svarende til hestens temperament, hvor den har evne at udfolde sin naturlige adfærd, med faste foldkammerater og faste rutiner.
 • Miljø og omgivelser, der bedst muligt kan sammenlignes med hestens naturlige miljø. 
 • Management hvor der blandt andet tages forbehold for de signaler hesten sender.
 • Generelt sætte hesten i færrest muligt situationer, hvor den reagerer med stress.

Til trods for at ovenstående optimeres bedst muligt, så vil der alligevel være heste, der har tendens til at ”se spøgelser” og være nervøse anlagt, uden at det er muligt at finde årsagen.

Her kan det være nødvendigt at kigge nærmere på fodringen, for at vurdere om grundfoderet bør optimeres, eller om der bør tildeles tilskud, der tilpasses til den enkelte hest.

B-vitaminer er vigtige for den stressede hest

Forskere har flere gange konkluderet, at hesten under pelsskifte, kan komme i underskud af de B-vitaminer, der udover at være med til at danne ny pels, også er med til at opretholde nervefunktionen, og kommunikationen mellem cellerne. Derfor ses det ofte, at heste, lige før, under og kort tid efter pelsskifte, kan have en større tendens til at virke nervøse og agere uhensigtsmæssigt på urationel fare.

Derfor kan det være en fordel at tildele ekstra B-vitaminer til de nervøst anlagte heste under pelsskiftet, for at undgå, at hesten kommer i underskud.

Du kan læse mere om B-vitaminer under pelsskifte her;
https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/b-vitaminer-og-hestens-pelsskifte

Og læse mere om vores naturlige produkt Nordic Pure B-Plex, med naturlige B-vitaminer her; https://www.nordichorse.dk/products/nordic-pure-bplex

Yderligere kan der være hormonelle ubalancer og adfærdsmæssig påvirkning, der kan gøre, at hestene er ekstra nervøse og årvågne. Her kan det være en mulighed, at tildele tilskud, der forhindrer, at disse hormon-processer topper, og i stedet balancerer den indre hormonelle kommunikation. For mange heste, vil det generelt være en mulighed, i perioder eller hele året rundt, uanset årsagen til nervøsiteten, at tildele Nordic Easy Control, som du kan læse mere om her;

https://www.nordichorse.dk/products/nordic-easy-control

På ovenstående link er det også muligt at læse de mange gode anmeldelser og erfaringer med produktet til nervøse heste.

Elektrolyt-balancen er også vigtig

Den fysiske nervøsitet, som opstår pga smerter eller ubehag kan opstå når hesten trænes mere end hvad den evner. Den rette kondition og energi, samt evne til at udlede de affaldsstoffer der kommer som følge af muskelbrug er vigtig for alle heste som trænes. Det er derfor yderst vigtigt med korrekt tildeling af næringsstoffer, som er tilpasset hestens anvendelse og mængde af arbejde.

Derfor kan der til heste i genoptræning eller heste der ofte er under hårdt fysisk arbejde, være behov for yderligere tildeling af næringsstoffer, især i form af elektrolytter og antioxidanter. Særligt for hesten med tendens til nervøsitet er elektrolytbalancen utrolig vigtig. Mangler hesten f.eks. magnesium eller calcium, vil der skabes en større tendens til nervøsitet fordi muskler og nerver er afhængige af den korrekte tildeling for at fungere korrekt. Antioxidanter i form af naturligt e-vitamin, er desuden medvirkende til at forebygge muskeltræthed og overbelastede muskler, så fysisk stress pga smerter eller ubehag kan minimeres.

Nordic Elektrolyt Sticks indeholder ud over elektrolytter også naturligt e-vitamin. Vores elektrolytter adskiller sig fra andre lignende produkter på markedet, da elektrolytterne er bundet op på naturlige fibre. Det betyder at saltene frigives langsomt, og bliver tilgængelige for hesten i takt med at fibrene nedbrydes. Dette medfører minimal påvirkning af væskebalancen i tarmen og samtidig optimal udnyttelse af elektrolytterne. Nordic Elektrolyt Sticks er derfor også et godt valg til heste med sensitiv fordøjelse, eller heste der har problemer med slimhinden i maven (hvilket mange nervøse heste har tendens til).

Læs mere om Nordic Elektrolyt Sticks her: 

https://www.nordichorse.dk/products/nordic-electrolyt-sticks

"Nænsom" fodring til den sensitive hest

Til den sensitive/nervøse hest, er det desuden optimalt med en fodring som belaster hestens indre mindst muligt;

 • Foder med mindst muligt tildeling af stivelse og andre syredannende råvarer, såsom korn, og samtidig undlade tildelingen af halm og frøgræs.
 • Fodre med en stor varietet af forskellige fibre, til fordel for bakterierne i hestens stortarm, der når de har det godt, naturligt danner en stor andel af B-vitaminer.
 • Fodre tilstrækkeligt med grovfoder, således at hesten ikke unødvendigt udskiller hormoner, der gør at hesten er sulten, men som samtidig også kan gøre den mere årvågen.
 • Fodre med så små måltider som muligt i krybben, med råvarer der for hestens fordøjelsessystem er lettilgængelige, for at belaste hestens indre mindst muligt.
 • Kompensation ved stress eller overbelastning, hvor der eksempelvis tildeles antioxidanter eller elektrolytter, som følge af hestens påvirkning, og for at mindske eventuelle skader og stoppe stress reaktionen.
 • Rette mængde af de nødvendige næringsstoffer.