Den nervøse hest
Blog

Den nervøse hest

En nervøs hest omtales ofte som en ”varm” hest. Vi får mange spørgsmål i vores foderrådgivning, omkring tilskud som kan hjælpe denne type hest til at finde mere ro. 

For et flugtdyr som hesten, vil der altid forekomme situationer hvor hestens stressniveau stiger, og det er helt normalt og uproblematisk så længe det er i korte perioder. Men hvis hesten har et kronisk højt stressniveau er det problematisk - bl.a. for fordøjelsen. Derfor hænger både management og fodring sammen, når vi skal finde en løsning til hesten som altid er nervøs.


Når alarmberedskabet aktiveres

Nervøsitet opstår som følge af et ubehag, som hestens krop reagerer på. Alarmberedskabet aktiveres som følge af instinkter eller indlæring (eller mangel på samme) hvis der er noget der potentielt er farligt. Her udskilles hormoner der øger blodsukkerniveauet og bevirker hurtigere vejrtrækning (for at øge iltkoncentrationen) muskelspændinger (for at blive klar til at flygte eller kæmpe for overlevelse) og energi i kroppen mobiliseres væk fra de organer og processer, der i en kortere periode, til faren er overdrevet, kan undværes i et overlevelsesdilemma. Her er det blandt andet lever og nyre, samt fordøjelsen der bliver sat i bero, mens energiudskillelse fra oplagrede depoter, lungefunktion og hjerte får mere energi end hvad der normalt er behov for.


Flugtadfærd er normal, men samtidig uønsket, adfærd hos en hest

For et flugtdyr som hesten, er det helt normal adfærd, når den reagerer med flugt, på situationer som den finder farlig/stressende. Flugtadfærd kommer i mange former, det kan både være den hovedsky hest, hesten som pludselig hopper til siden, hesten som løber for hurtigt eller hesten som ”trækker” på et spring. Men vi har faktisk mulighed for at hjælpe den sensitive hest til bedre at kunne rumme disse udfordringer, ved hjælp af korrekt træning/tilvænning. Den anspændte hest har dårligere indlæring, og større risiko for at udvikle uønsket adfærd, så hvis du er kørt fast i træningen med din nervøse hest, kan det være en god idé at konsultere en adfærdsbehandler, og få hjælp til at løse udfordringen.


Den ”varme” hest

Mange varmblodsracer kan være mere ”hyperaktive” end andre hesteracer. Her kan det altså være helt normalt at hesten er mere reaktiv, og har mere energi end andre heste, men det er stadig vigtigt med en sund balance hvor hesten ikke oplever kronisk stress.

Uanset hesterace er det vigtigt at være opmærksom på om hesten pludselig ændrer adfærd, eller om den har et unaturligt højt stressniveau/energiniveau. Hvis hesten er for ”varm” kan der være flere forskellige årsager som f.eks. Foder, træning, smerter, for mange timer på boks mm. Hvis vi ignorer hestens konstante tegn på stress, kan det udvikle sig til uønsket adfærd, aggressivitet og/eller i sidste ende tillært hjælpeløshed. – Et meget overset problem hvis du spørger mig, og ikke mindst en rigtig god årsag til at vi ikke ”bare” kan give hesten et beroligende tilskud når den udviser konstant konfliktadfærd og tegn på stress.

Når nervesystemet reagerer på længerevarende stress

Hvis ikke den fare hesten opfatter forsvinder, vil nervøsiteten fortsætte, og blive kronisk. Det er forskelligt hvordan heste reagerer på denne tilstand, men det er ikke ualmindeligt at hesten udviser voldsom adfærd og f.eks. bliver aggressiv. Hos nogle heste som udsættes for længerevarende stress, blokeres nervesystemet, og hesten udvikler det som kaldes ”tillært hjælpeløshed” eller man siger at hesten er ”slukket”. Kort sagt betyder det at hesten har givet op, da den har fundet ud af at ingen adfærd hjælper den ud af de stressende situationer. Hesten bliver nedtrykt og uden lyst til arbejde. Ofte er de her heste meget omgængelige, de står stille på staldgangen og kan rides af de fleste. De giver altid den samme ridetur, og reagerer ikke på ydre stimuli eller pres. Men omvendt viser hesten ikke gejst eller motivation, ofte mangler hesten energi og kan være ”døv” for schenklerne.

Denne tilstand af tillært hjælpeløshed er ikke nødvendigvis noget man umiddelbart kan se på hesten ved første øjekast. Men i undersøgelsen “Towards an Ethological Animal Model of Depression? A Study on Horses" af Fureix et al., (2012) så man, at de observerede heste, der viste et udtryk for "adfærdsmæssig fortvivlelse", var karakteriseret ved, i hjemlige omgivelser, at have en tilbagetrukket kropsholdning (med blik, hoved og ører fikseret. Tilbagetrukket kropsholdning adskiller sig fra hvilestilling, da der kan trækkes en lige linje fra nakken til manken, hvor vinklen nakke-manke-ryg er 180º, og nakken ikke er buet (stående med åbne øjne, strakt nakke, tilsvarende højde mellem nakken og ryg, ingen ørebevægelse, ingen synlig øjenbevægelse). De tilbagetrukne heste viste også en lavere reaktivitet, men en højere angst. 


6 metoder der, ifølge undersøgelser, kan minimere stress

 1. Massage
 2. Socialisering
 3. Miljøberigelse – f.eks. Passiv Fysio (+kortere tid på boks)
 4. Langsomme bevægelser og lav stemmeføring
 5. Korte træningssessioner under rolige velkendte forhold
 6. Positiv forstærkning


5 metoder der, ifølge undersøgelser, kan øge stress

 1. Ukendte artsfæller eller socialt afsavn
 2. Pludselige bevægelser og/eller høj stemmeføring
 3. Forhindring af flugtrespons
 4. Begrænset foder / Begrænset bevægelse / Manglende socialisering
 5. Negativ forstærkning

Når hesten har ondt 

Man ved, at heste der har ondt, har øget stress som fører til øget reaktivitet. Der kan være rigtig mange årsager, men nogle af de mest almindelige er:

 • Ubehag i slimhinder i mave og/eller tarme
 • ”Ondt i maven”
 • Ømme muskler – f.eks. pga overtræning eller muskelsygdomme
 • Dårligt tilpasset udstyr som resulterer i ubehag
 • Ømme hove
 • Hormonelle ubalancer

Derfor kan det ofte være en god ide at kontakte dyrlægen hvis man har en hest som pludselig viser øget stress-adfærd.


Fodringsrelaterede årsager til for meget energi/stress

Energibalance i hestens foder

Hestens daglige kaloriebehov udregnes specifikt med fokus på hestens race, alder, optimalvægt, træningsniveau mm. Når hestens kaloriebehov (behov for foderenheder) er udregnet, ser man på hvor meget af dette behov der dækkes gennem stråfoder/græs, hertil lægges energien fra hestens krybbefoder. Hvis energiindtaget samlet set overstiger hestens behov, vil overskydende kalorier deponeres som fedt, eller forbruges gennem uønsket adfærd (hesten kan blive ”varm”).
 

Foder som kan fremme ”hyperaktiv” adfærd

Nogle råvarer kan være med til at øge sandsynligheden for, at din hest udviser hyperaktiv adfærd. Det er ofte energitætte råvarer, som er med til at øge hestens blodsukkerniveau, altså råvarer som er høje på sukker og/eller stivelse – f.eks. kornprodukter og melasse. Det kan også være græs eller stråfoder med et højt sukkerindhold. Mange oplever f.eks. at deres heste bliver varme, når græsset er stresset (og dermed ophober mere sukker) på grund af f.eks. tørke, frost eller overgræsning.

Der findes også energitætte råvarer som metaboliseres langsomt, og som dermed ikke øger din hests blodsukker. Her kan bl.a. nævnes fedt og fibre.

Ubalance i tildelingen af vitaminer og mineraler

Hvis visse vitaminer og mineraler ikke tilføres i tilstrækkelige mængder, eller hvis forholdet mellem disse næringsstoffer er ude af balance, kan hesten udvise ”nervøs” adfærd. Det er også vigtigt at være opmærksom på at hård træning og/eller stress øger hestens behov for visse vitaminer og mineraler.

B-vitaminer: Forskere har flere gange konkluderet, at hesten under pelsskifte, kan komme i underskud af de B-vitaminer, der udover at være med til at danne ny pels, også er med til at opretholde nervefunktionen, og kommunikationen mellem cellerne. Derfor ses det ofte, at heste, lige før, under og kort tid efter pelsskifte, kan have en større tendens til at virke nervøse og agere uhensigtsmæssigt på urationel fare. Derfor kan det være en fordel at tildele ekstra B-vitaminer til de nervøst anlagte heste under pelsskiftet, for at undgå, at hesten kommer i underskud. Her kan Nordic Pure B-plex være en god løsning.

Elektrolytter, aminosyrer og antioxidanter: Den fysiske nervøsitet, som opstår pga smerter eller ubehag kan opstå når hesten trænes mere end hvad den evner. Den rette kondition og energi, samt evne til at udlede de affaldsstoffer der kommer som følge af muskelbrug er vigtig for alle heste som trænes. Det er derfor yderst vigtigt med korrekt tildeling af næringsstoffer, som er tilpasset hestens anvendelse og mængde af arbejde. Derfor kan der til heste i genoptræning eller heste der ofte er under hårdt fysisk arbejde, være behov for yderligere tildeling af næringsstoffer, især i form af elektrolytter, aminosyrer og antioxidanter. Særligt for hesten med tendens til nervøsitet er elektrolytbalancen utrolig vigtig. Mangler hesten f.eks. magnesium eller calcium, vil der skabes en større tendens til nervøsitet fordi muskler og nerver er afhængige af den korrekte tildeling for at fungere korrekt. Aminosyrer og antioxidanter er desuden medvirkende til at forebygge muskeltræthed og overbelastede muskler, så fysisk stress pga smerter eller ubehag kan minimeres. Vi anbefaler produkter som Nordic Elektrolyt Sticks, Nordic Magnesium, Nordic E-power og Nordic Muscle Aid.

Zink: Der er ikke lavet mange undersøgelser omkring zinkmangel hos heste i relation til stress. Men det menes at utilstrækkelige zinkniveauer kan resultere i dårligere tolerance over for stress. I forsøg med rotter og mus ser man at zinkmangel giver symptomer som: øget angst, søvnforstyrrelser, irritabilitet, koncentrationsbesvær, depressionslignende adfærd mm. Vi anbefaler produkter som Nordic MEGA Zink eller Nordic Zinc & Copper

Mykotoksiner

Mykotoksiner findes i dårligt stråfoder og kan også forekomme i hestens krybbefoder. For store mængder kan give hesten mange sundhedsproblemer. Bl.a. kan de resultere i forstyrrelser mellem nervecellernes kommunikation, og nogle heste kan blive meget reaktive overfor bevægelse og støj. Du kan læse mere her: https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/mykotoksiner-i-hestefoder og her: https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/har-din-hest-brug-for-hjaelp-til-udrensning

Tilskud som kan hjælpe den ”varme” hest 

Hvis du kender årsagen til din hests nervøse/stressede adfærd, og der er sat ind på at løse det, kan et beroligende tilskud ofte være et godt supplement. Det kan også være at du ved, at du er nødt til at udsætte din hest for situationer som stresser den, som f.eks. fyrværkeri, transport, flytning, boksro osv. I disse situationer kan et tilskud også være yderst gavnligt, til at hjælp hesten godt igennem situationen.

Der kan være rigtig mange årsager til at hesten er nervøs/stresser, og løsningerne er dermed lige så mange. Vi anbefaler derfor altid at man kontakter os, med henblik på gennemgang af hestens management og fodring.

Til inspiration har vi herunder samlet nogle af de tilskud, vi oftest anvender i foderplaner, til heste der stresser/er nervøse:

 • Nordic Easy Control (hjælper hesten til at slappe af, uden at den bliver sløv eller påvirket på anden måde)
 • Nordic Pure B-plex (hjælper heste som har tendens til at blive nervøse under pelsskifte)
 • Nordic Magnesium (hjælper hesten som udviser anspændt adfærd pga magnesium-mangel)
 • Nordic E-power (Antioxidanter i form af naturligt e-vitamin, er medvirkende til at forebygge muskeltræthed og overbelastede muskler, så fysisk stress pga smerter eller ubehag kan minimeres).
 • Nordic Elektrolyt Sticks (Genopretter salt- og væskebalancen når hesten har svedt, og fremmer derved restitution og præstation. Nordic Elektrolyt Sticks indeholder desuden kraftige antioxidanter i form af bl.a. naturlig e-vitamin, der medvirker til at forebygge muskeltræthed og overbelastede muskler.)
 • Nordic Muscle Aid (understøtter de arbejdende muskler og er med til at øge muskelopbygning, træningstolerance, udholdenhed og muskelrestitution)
 • Nordic MEGA Zink eller Nordic Zinc & Copper hvis hesten mangler zink. (Mangel menes at kunne resultere i dårligere tolerance over for stress)
 • Nordic Agnus Castus (et veldokumenteret tilskud til hopper der lider af hormonelle ubalancer før og under deres brunstperioder. Dette kan forårsage irritabilitet, og generel ubehag hos hoppen, og vanskeliggør ridning i løbet af denne periode)
 • Nordic Baldrianrod (anvendes ofte til nervøse heste, som har anspændte muskler)
 • Nordic Kamille (Virker beroligende. Hjælper hesten med at slappe af, uden at den bliver døsig)
 • Nordic Humle (Kendt for sin beroligende virkning på nervøse heste - særligt hvinske hopper og hingstede vallaker)
 • Nordic Levu Pro (Til heste med tendens til øget produktion af mavesyre pga stress). Læs evt. mere her: https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/hestens-mavesyre
 • Nordic Gastric Aid (Til heste som er udsat for stress og/eller har problemer med mave- og/eller tarmslimhinden).

 

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis din hest har problemer med nervøs adfærd. Enkelte tilskud kan sjældent stå alene, hvorfor vi altid anbefaler gennemgang af hele hestens foderplan og evt management. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.