Undgå at hesten får luftvejsproblemer
Blog

Undgå at hesten får luftvejsproblemer

Hestens luftveje er store og komplekse og skal have kapacitet til at løbe lange, hurtige og krævende distancer. Luftvejene skal sikre tilstrækkelig indånding af ilt og udånding af affaldsstoffer samt kuldioxid.

Luftvejssystemets forsvarsfronter

Hestens luftvejssystem opvarmer luften allerede inden det når lungerne. Når luften rammer lungerne, er den allerede kommet gennem de første forsvarsfronter. Hele hestens luftvejssystem består nemlig af slimhinder og små slimhindefolder / fimrehår, der kan være med til at sortere støv, svampesporer og fremmedlegemer fra, så de kan udskilles igen ved udåndingen sammen med gamle celler osv eller ved hjælp af den slimdannelse der skabes ved indtrængen af uønskede partikler.

Immunceller

I denne slimhinde som luftvejene består af, sidder ligeledes immunceller der skal reagere hvis der optræder vira, bakterier eller andet der skal nedbrydes i luftvejene. Disse immunceller er også med til at forberede resten af kroppen på eventuelle indtrængende.

Undgå luftvejsproblemer

Luftvejsproblemer hos heste sammenkobles ofte med de staldforhold hesten står under. Dagligt bliver hestens luftvejssystem og lunger, påvirket af støv, ammoniak, svampesporer mm, og uden tilstrækkelig udluftning i stalden, vil det påvirke hestens luftveje.

For at skabe de bedste miljømæssige betingelser i forbindelse med forebyggelse af luftvejsproblemer bør følgende tages i betragtning;

  • Støv fra strøelse samt grovfoder, evt udskifte hø med wrap
  • Svampesporer fra hestens grovfoder (hvide pletter)
  • Fjern våde klatter dagligt og undgå dybstrøelse
  • UDLUFTNING !

Hvis hesten i forvejen har irriterede luftveje, kan nogle af ovenstående elementer oftest give en immun-overreaktion, hvor yderligere kroniske problematikker kan udvikles som følge deraf.

En forebyggelse er lige til;

  • Så meget foldtid som muligt, eller åbne stalde (uden gennemtræk)
  • Grov- og krybbefoder af god kvalitet der overholder datomærkningen
  • Staldmiljø uden ammoniak
  • Undgå fejning i nærheden af hestene
  • Moderat kondition, uden overbelastning

Tilskudsprodukter til luftvejene

Forebyggelse er altid at foretrække, men hvis man har en hest med irriterede luftveje, og det ikke er tilstrækkeligt eller muligt at foretage ovenstående kan det være nødvendigt at give hesten et tilskud. Et tilskud skal medvirker til udrensningen af uønskede stoffer, større slimløsende effekt, samt en styrkelse af hestens immunforsvar. Målet er ikke at hesten skal have tildelt et tilskud resten af dens tid, men at der kan oparbejdes et naturligt forsvar der i fremtiden sikrer, at hesten har evnen til at selv at forebygge irriterede luftveje. Dette kræver selvfølgelig at et eventuelt tilskud kombineres med andre forebyggende tiltag, og ikke står alene.

Den nyeste forskning, både fra hest og mennesker, antyder, at det kan være en fordel at tildele en bredspekret probiotika (Evt i kombination med præbiotika), til de heste, der står med en kronisk luftvejsproblematik 

Ved at styrke de gode bakterier i hestens stortarm, vil man positivt kunne påvirke 70% af hestens immunsystem, til bedre at kunne modstå eventuelle komplikationer og udefrakommende vira, bakterier eller fremmedlegemer, gennem luftvejene. 

Food state tilskud

Nordic Horse anbefaler og sælger primært food state tilskudsprodukter. Det betyder at vi anvender råvarer (bl.a. urter) med et naturligt højt indhold af aktive stoffer i en sammensat fødevarestruktur. På denne måde får vi en større tilgængelighed af de egenskaber vi ønsker at tildele et tilskud for, da optagelsen og udnyttelsen af de aktive stoffer er op til 80 % højere end ved koncentrerede kunstigt fremstillede stoffer.

Anbefalede tilskud

Nordic Breathe og/eller Nordic Sortkommen Pellets

Probiotika: Nordic Levu Pro

Præbiotika: Nordic Healthy Digestion