Få til indhold
Fri fragt over 1.500 DKK & Levering 1-3 hverdage
Fri fragt over 1.500 DKK & Levering 1-3 hverdage
Luftvejsproblemer hos heste - management og fodring

Luftvejsproblemer hos heste - management og fodring

Hvis man har en hest med udfordrede luftveje, er der en del tiltag, man som hesteejer kan overveje, for at tilgodese hesten. Det være sig både i form af måden hesten opstaldes, håndteres og fodres.

Luftvejslidelser

Hvis man oplever at hesten har problemer med luftvejene, hvad enten det er i form af forhøjet respirationsrate (hesten trækker vejret hurtigt i hvile), den har svært ved at komme tilbage til normal vejrtrækningsrytme efter endt arbejde, eller hvis den ligefrem hoster – så bør man altid kontakte sin dyrlæge.

Et oftest overset problem i forhold til nedsat præstationsevne hos konkurrenceheste, er luftvejsproblemer. Mange hesteejere bliver først opmærksomme på problemet, når hesten hoster. Men inden hesten hoster, er der flere forudgående tegn, man bør være opmærksom på.

Symptomer:

  • Hoste
  • Næseflåd
  • Træthed
  • Dårlig præstationsevne
  • Manglende arbejdslyst
  • Hurtig vejrtrækning i hvile

I hvile bør voksne heste trække vejret 8-18 gange i minuttet – individuelle afvigelser kan dog forekomme. Under arbejde kan frekvensen stige til 120 gange i minuttet, men bør langsomt normaliseres efter endt anstrengelse.

Management

Årsagerne til luftvejsproblemer er mange. Én af de ting man ved, at hestens luftveje er særligt følsomme overfor, er støv, mug- og svampesporer. Her kan man som hesteejer, tage nogle hensyn, for at hestens luftveje ikke påvirkes for meget.

Opstaldning

Heste som står på stald udsættes for 50 gange flere støvpartikler, sammenlignet med heste som går på fold. Herudover er de ligeledes mere udsatte for mugsporer og ammoniak. Derfor er der også mange hesteejere, som vælger løsdriftsopstaldning, til heste med udfordrede luftveje.

Har man hesten i boks, er det en fordel, hvis hesten har et vindue i boksen, som kan åbnes. I dybere stalde, kan nogle heste også drage fordel af at have sin boks placeret tæt på indgangsporten, hvor luftudskiftningen ofte er større.

Et uhensigtsmæssigt sted at have boks til en sådan hest, er lige op ad halm og hø opbevaring, eller ved indgang til et ridehus, hvor bunden kan støve. Placering tæt på striglepladser, hvor mudrede heste børstes rene, er heller ikke et hensigtsmæssigt sted at placere en hest med følsomme luftveje. Rigeligt med foldtid bør prioriteres.

Ventilation

Hvis man på nogen måde kan lugte ammoniak i stalden, så er der for meget, og luftudskiftningen er ikke tilstrækkelig. Luften i stalden bør automatisk skifte sig selv ud 6-8 gange i timen, ved hjælp af god ventilation i stalden. En optimal ventilation i stalden, sikrer altså at luften skiftes ud naturligt, uden at hestene står i træk.

Har man tidspunkter på dagen, hvor der ingen heste er i stalden, er dette et oplagt tidsrum at åbne alle døre og vinduer, for at lufte ud i stalden.

Man bør aldrig muge ud i bokse, mens der er heste i stalden. Under udmugning frigives der større mængder ammoniakdampe, som er uhensigtsmæssige for hestens luftveje. Dette kan være en udfordring i stalde med selvpasser ordninger, hvor folk muger ud på forskellige tidspunkter om dagen. Har man en hest med luftvejsproblemer, bør man foretrække en udendørsboks, eller løsdriftsopstaldning, hvis dette er muligt. Alternativt kan man måske arrangere staldafsnit med forskellige tidsrum for udmugning. Ellers bør man sørge for at ens egen hest enten bliver trænet, eller er på fold, mens andre muger – selvfølgelig, så vidt det er muligt.

Fugt

En 500 kg hest danner i gennemsnit 8,5 liter vand via udåndingsluften om dagen. Hvis man forestiller sig at man har blot 10 heste stående i den samme stald, giver det 85 liter vand i stalden, som skal borttransporteres med ventilation. Hertil kommer fugt fra urin, gødning og sved.

Forbliver fugten i stalden, så danner det grobund for svampesporer, særligt på vægge og loftsplader. Disse svampesporer kan være særdeles skadelige for hesten at indånde.

Støv

Støv er svært at undgå, når man har med heste at gøre. De slæber ofte sand og jord med ind i stalden, fra folden. En fugtig mudderklat i pelsen, kan når den tørrer, danne enorme mængder støv, som hvirvles rundt i stalden under strigling.

At strigle heste på striglepladser væk fra opstaldede heste, eller alternativt på udendørs striglepladser, hvor luftskiftet er højt, vil være mest optimalt.

Undgå at feje staldgangen, mens der er heste i stalden, og fej ikke skidt og støv ind i hestenes bokse.

Mug

Mugsporer kan forblive i et miljø i over 1000 år! Muggent hø på en vogn, vil smitte rent hø som placeres der efterfølgende, medmindre vognen gøres ren derimellem. Det samme gælder for høbarer, hønet og andre høstationer.

Har man høbarer i boksen eller på folden, bør man være særligt opmærksom på at disse jævnligt bliver tømt og rengjort.

Har man svaler i stalden, skal man også være opmærksom på mug. Fuglelort indeholder enormt høje koncentrationer af mug, og det kan være skadeligt hvis hestene får fuglelort i strøelse, grovfoder, krybber eller vand. Fuglelort i stalden bør fjernes og området bør rengøres med desinfektionsmiddel.

Det er ulovligt at fjerne svalereder i stalden, når de indeholder æg eller unger. Sæt i stedet et bræt op under reden, som kan fange fuglenes ekskrementer. Svalerne forlader typisk Danmark i oktober, og vender retur til maj. I denne periode kan man fjerne svalerederne, og i stedet opsætte fuglehuse til deres størrelse, uden på staldens gavl. Svalerne hjælper os nemlig med at minimere genen fra insekter, som de lever af.

Har man fritgående høns, bør man ligeledes være opmærksom på deres ekskrementer i strøelse og grovfoder.

Ud over den årlige nedvaskning af stalden, bør man løbende hen over året opretholde en god staldhygiejne. Foderspande, krybber, vandkopper og      -kar bør rengøres jævnligt. Det samme gælder staldinventar, især der hvor hesten slikker, typisk når den får mash, omkring krybben. Gammelt foder i krybber og alger i vand kan frigive giftstoffer, som er skadelige for hesten at indtage.

Foderrum og områder hvor grovfoder opbevares, bør ligeledes holdes rent.

Krybber og staldinventar bør rengøres jævnligt, for at minimere indtag af skadelige toksiner fra foderrester.

 

Strøelse

Efterhånden er der mange muligheder for strøelse i løsdriftsstalde og bokse. Med halmstrøelse har man påvist 1,7 gange større risiko for luftvejslidelser. Bruger man derfor halm, er det særdeles vigtigt at være opmærksom, på den hygiejniske kvalitet.

Ofte støver grove spåner mindre end de fine, men der er også mange muligheder i form af hamp, træpiller, pil, hør, pap og tørv. De forskellige varianter kan variere i støvindhold. Det vigtigste er blot at hestens strøelse ikke støver, og at den har en effektiv evne til at binde ammoniak.

Pas på med at opbevare strøelse udendørs, især uden overdække. Strøelse er lavet til at suge fugt, og blot et lille hul i emballagen, kan bevirke at en balle suger fugt og danner mugsporer.

Bruger man gummimåtter i boksen, på staldgangen eller måske i traileren, bør man være særligt opmærksom på at få luftet ud under dem! Særligt i boksen, dannes der god grobund for bakterievækst under en gummimåtte. Få løftet og luftet ud under måtterne jævnligt, og rengør efter behov.

Træning

Når hesten arbejder, stiger dens respirationsrate, og hesten er derfor særligt her, følsom overfor støvgener. Undgå støvede ridehuse, særligt når der er mange heste i hallen på samme tid. Brug udendørs støvfrie baner så vidt det er muligt. Om sommeren hvor ridebaner godt kan blive meget tørre, kan man drage fordel af de tidlige morgentimer, efter dugfald.

Er hestens luftveje udfordret på grund af allergiske reaktioner, såsom overfor pollen, kan man holde øje med dagens pollental på denne hjemmeside: https://www.astma-allergi.dk/dagens-pollental/

Motionen i sig selv er dog essentiel i forebyggelsen af luftvejsproblemer. En hest som trænes regelmæssigt, vil automatisk styrke sit lungevæv.

Transport

Hvis man transporterer hesten, er der flere ting man bør være opmærksom på, i forhold til dens luftveje. Hesten bør have god ventilation i trailer eller transporter, uden at stå i træk.

Ofte har man et hønet hængende forrest i traileren, som hesten kan spise af undervejs. Her kan det ved tørt hø, være en fordel at vande høet i hønettet, kortvarigt, inden transport. Dette vil mindske at små plantedele fra høet flyver rundt i traileren, hvor hesten kan indånde dem. Yderligere har det den positive effekt at det kan øge hestens væskeindtag under transporten.

Transport over to timer sænker immunsystemet og øger risikoen for luftvejsproblemer. Særligt det at hesten, når den transporteres, ofte ikke kan sænke hals og hoved ned mod jorden, og dermed rense luftvejene, er en risikofaktor. Derfor anbefales det at man ved længere tids transport, afholder stop på ruten, hvor hesten kan komme ud af traileren, og enten græsse, eller få en spand foder/mash på jorden. Særligt mash, er en god idé, da heste ofte ikke er så dygtige til at indtage nok væske under transport.

Fodring

Når man skal fodre en hest med luftvejsproblemer, er der flere ting man bør være opmærksom på. Det gælder både hvad man fodrer hesten med, men også hvordan det udfodres.

Grovfoder

Støvet hø er ikke godt til nogen heste, og bør altid undgås. Nogle heste har dog også så følsomme luftveje, at selv små plantepartikler i tørt hø, kan genere deres luftveje. Det kan være ret individuelt hvad der fungerer for den enkelte hest, om det er en let fugtig wrap, eller hø.

Hvis man iblødsætter hø, så vil der være færre farlige støvpartikler, men iblødsætter man i over 60 min. kan man risikere at mængden af bakterier i høet er op til 200% højere, end i det tørre hø. Dette er heller ikke ønskværdigt.

Dampet hø er ofte den bedste løsning til heste med luftvejsproblemer. Her er det vigtigt at man benytter hødampere, som er gennemtestet, og virker effektivt. Hønet fra Nordic Horse indeholder ingen farvestoffer eller kemikalier, og de kan derfor anvendes i hødampere.

Krybbefoder

Nogle heste er mere påvirkede i deres luftveje end andre, og er hesten meget følsom, kan selv små urtepartikler i et tilskud eller et müslifoder, påvirke hesten negativt. I disse tilfælde kan det være en fordel at anvende et pelleteret fuldfoder, frem for müsli. Har man mulighed for det, kan man også tildele hestens foder, tilsat en lille smule vand, som kommes på foderet lige inden hesten spiser det. Vandet kan hjælpe små plantepartikler og urter, til at binde sig til det øvrige foder. På denne måde kan man undgå at hesten indånder partikler, mens den spiser.

Man bør sikre sig at hesten er korrekt dækket ind med vitaminer og mineraler fra krybbefoderet. Er hesten i mangel på visse sporelementer, kan det nedsætte dens immunforsvar, og øge risikoen for at den bliver mere modtagelig overfor luftvejsproblemer.

Tilskud

Som nævnt under krybbefoder, bør man være opmærksom på små plante- og urtepartikler, som hesten kan indånde, mens den spiser. Tildel gerne urtetilskud eller pulver i opblødt foder eller mash. Tilskud skal blot tilføjes måltidet lige inden hesten spiser det.

Fordi hestens fordøjelse, immunforsvar og luftvejsfunktion har en stærk sammenhæng, kan det være en god idé at tilgodese både fordøjelsen og immunforsvaret via fodringen.

Antioxidanter kan være et fint supplement, for at styrke hestens immunforsvar, og minimere oxidativt stress og frie radikaler. Vi anbefaler Nordic AO Berry Boost, som en god kilde til antioxidanter, særligt C-Vitaminer.

Fordøjelsen kan man tilgodese ved at benytte Nordic Healthy Digestion gerne i kombination med Nordic Levu Pro. Med denne kombination tildeles hesten både Præ- og Probiotika.

Alt efter hvad krybbefoderet indeholder, kan det være en fordel at supplere hesten med en god kilde til Omega-3 fedtsyrer. Sørg for at hæsten er tilstrækkeligt dækket ind med omega-3 fedtsyrer, og tilbyd gerne hesten Nordic Sea Salt Block Breathe, som sliksten.

Mange af vores kunder oplever derudover en god effekt af tilskud med sortkommen eller Nordic Breathe.

Man skal dog huske, at intet tilskud kan erstatte en konsultation med dyrlægen, og man bør altid se på de øvrige tiltag også – såsom grovfoderkvaliteten, opstaldning, strøelse og management.

 

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis du har spørgsmål omkring fodring med fokus på hestens luftveje. Enkelte tilskud kan sjældent stå alene, hvorfor vi altid anbefaler gennemgang af hele hestens foderplan og evt. management. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.

 

Kilder:

Dauvillier, J., F. ter Woort, and E. van Erck-Westergen. 2018. Fungi in respiratory samples of horses with inflammatory airway disease. Journal of Veterinary Internal Medicine.

Gallagher, L.M., J. Crane, P. Fitzharris, and M.N. Bates. 2007. Occupational respiratory health of New Zealand horse trainers. International Archives of Occupational and Environmental Health 80:335-341.

Olave, C.J., K.M. Ivester, L.L. Couetil, J. Burgess, J.H. Park, and A. Mukhopadhyay. 2023. Effects of low-dust forages on dust exposure, airway cytology, and plasma omega-3 concentrations in Thoroughbred racehorses: A randomized clinical trial. Journal of Veterinary Internal Medicine 37:338-348.

Padalino, B., S.L. Raidal, P. Knight, et al. 2018. Behaviour during transportation predicts stress response and lower airway contamination in horses. PLoS One 13(3):e0194272

Forrige blogindlæg Fodring af hesten i boksro
Næste blogindlæg Tilskud til vægttab hos den overvægtige hest