Grovfoderkvalitet henover vinteren
Blog

Grovfoderkvalitet henover vinteren

Kvaliteten af græsset i norden betyder, at det kan være svært for os at holde hestene på græs hele året rundt. Derfor er det nødvendigt at konservere grovfoderet til vinteren i form af hø eller wrap. 

Kvaliteten af græsset ønsker vi at bevare bedst muligt i både hø og wrap, dette gør vi primært ved at sikre os et højt tørstofindhold, så ikke grovfoderet går til grunde under opbevaringen og således at indholdet af især foderenheder, vitaminer og mineraler forbliver bedst muligt. Muligheden for dette er meget afhængigt af vejret omkring høsttidspunktet, tørretid og muligheden for efterfølgende opbevaring.

Foderenheder og næringsstoffer falder henover sæsonen

Til trods for gode betingelser, vil grovfoderets indhold af foderenheder og næringsstoffer falde henover sæsonen. Optimalt høstet og opbevaret grovfoder vil som udgangspunkt kunne holde en kvalitet på 95% af græssets værdier af foderenheder, og henover vinteren/foråret falde til en kvalitet på 75% af de oprindelige værdier. Indholdet af næringsstoffer, vil ved god, tør, tempereret og skyggefuld opbevaring, kunne bevare kvaliteten sammenholdt med græsset ved høsttidspunktet. 

Derfor vil der for nogle heste ses, at til trods for at der tildeles de samme mængder grovfoder henover hele vinteren, at de ikke har den samme evne til at holde huld. Normalt vil hestens eget stofskifte kompensere for dette, men dette er afhængigt af, hvordan de har oplagret energidepoter henover sommer og efterår. 

Ved grovfoderproduktion med mere end et slæt, vil det som oftest ses, at første slæt indeholder den højeste kvalitet, og så fremdeles. En tildeling af det seneste slet, først på sæsonen, og første slæt sidst på sæsonen, kan mange gange gøre op for problemet mht huldsætningen og hestens ændring i stofskiftet henover året.

Har hesten svært ved at holde huld?

For heste der har svært ved at holde huld henover vinteren, med den sædvanlige tildeling af grovfoder, kan der være behov for supplement af foderenheder.

Nordic Finest er pelleteret høj kvalitetshø fra de Bayerske alper, og kan tildeles de heste der har behov for supplement til grovfoderet, for at holde huld. Produktet er nemmere for hesten at tygge sig igennem, end hø eller wrap, det er af super kvalitet og med høj diversitet. Et perfekt supplement.

Læs i øvrigt mit blogindlæg om heste der har svært ved at holde huld om vinteren. Her deler jeg gode tip til hvordan man kan undgå at hesten taber sig.