Ømme led og sener hos heste
Blog

Ømme led og sener hos heste

Hestens bevægeapparat er noget af det vigtigste, for en sund og velfungerende hest.

Hestens ben, har ikke så mange store muskelgrupper, men består mest af led og sener, hvoraf de sidstnævnte er omgivet af tykt bindevæv, til at styrke funktionen.

Almindelige årsager til ømme led og sener

Der kan være mange årsager til, at hestens bevægeapparat ikke fungerer som det skal, og deraf opståede problematikker i led og sener.

Det er ikke unormalt at en hest under træning eller på folden, laver bevægelser der skaber umiddelbare overbelastninger, som kan tage kortere eller længere  tid om at normalisere sig igen.

Ud over akutte årsager, er en af de største årsager til ømme led og sener ofte slid. Det kan være gennem kontinuerlig overbelastning via træningen, eller at hesten igennem årene har slidt på led-brusken og med tiden er blevet mindre fleksibel i senerne. Dette hæmmer mobiliteten, og kan give stivheder, især efter at hesten har stået stille i længere perioder, f.eks. i boksen over natten. Her skal hesten først langsomt i gang igen, og øge blodgennemstrømningen, inden ømheden fortager sig.

Slid giver øget reaktion i de bløddele der omgiver leddene. Altså omkring sene-enderne og bindevævet. Det kan give anledning til væskeophobninger, der leder til lokal ømhed og irritationer. Yderligere kan ældre heste især, have en nedsat evne til at udlede affaldsstoffer, der meget nemt ophober sig i bindevævet, især i bevægeapparatet.

Slid kan forværres af følgende problematikker

Foder med en stor andel stivelse, halm, frøgræs eller andre svært nedbrydelige proteinkilder

Stivelse omdannes til mælkesyre når det forarbejdes i fordøjelsessystemet, og kan dermed være med til at skabe en ubalance der danner væskeophobninger. Dette sker som følge af leverens udskillelse af væske til regulering af den indre pH-værdi. 

Disse væskeophobninger befinder sig ofte mellem muskler og bindevævet der omgiver musklerne. Væsken glider let og mere eller mindre modstandsfrit langs de store musklers glatte muskulatur, men når væsken møder hestens ben, er der en større modstand, da der ikke er lige så store og glatte ligamenter, og modstanden vil betyde ophobninger af væske i benene, især omkring leddene (sene-enderne).

Dette giver en nedsat mobilitet, og et mindre flow af både blod og lymfe i benene, og sammenholdt med en forventet øget inflammation i og omkring slid, vil dette kunne forværre problematikken.

Foder der ikke er tilpasses træningsniveauet

Hesten har behov for en vis andel af vitaminer og mineraler samt næringsstoffer til at vedligeholde dens indre. Dette behov stiger i takt med at hestens ydelse øges. Især behovet for aminosyrer og enkelte mineraler (elektrolytter) samt antioxidanter er vigtige at tilgodese og tilpasse hestens træningsniveau. Også heste i genoptræning eller tilridning, og hvor der ydes væsentligt mere end hvad hesten er i form til, har et øget behov.

Hvis hesten mangler næringsstoffer, er der en stor sandsynlighed for, at flere af hesten processer ikke foregår optimalt. Dette gør sig især gældende for vedligeholdelse af muskulatur samt sener, og også udskillelsen af affaldsstoffer som følge af muskelbrug, for at nedsætte restituering.

Derfor er det vigtigt med en afstemt foderplan, ud fra hestens behov, for at understøtte eventuel heling, restituering samt vedligeholde af bevægeapparatet.

For lidt eller for meget bevægelse

Hesten har behov for bevægelse, og som tommelfingerregel, jo mere bevægelse, jo mere cirkulation kommer der i hestens krop, og jo flere processer forløber hurtigere og mere effektivt. Dette gør sig også gældende ved ømheder og slid i bevægeapparatet. Dog skal dette ses som en balancegang, ud fra hestens tilstand. Hesten skal ikke tvinges til bevægelse, hvis den giver udtryk for ubehag, men det kan være nødvendigt at øge cirkulationen, evt. på tilpasset bund, i forhold til hesten præferencer. Gerne minimum 20 minutters langsom bevægelse et par gange dagligt som minimum. For meget bevægelse kan være et problem, i forhold til heste med ømme led og sener, da dette kan skabe spændinger og ligeledes mælkesyre eller andre ophobninger, der kan forværre den aktuelle problematik.

Yderligere er det en ide at massere blidt omkring det problematiske område, så mange gange dagligt som det er muligt, og som hesten viser tegn på er behageligt, for at fremme blodcirkulationen. Ligeledes findes der muligheder for behandling med laser terapi samt forskellige magnet terapier, der evt. kan være optimal for din hest og dens behov, hvis der er brug for et alternativ til bevægelse og blid massage.

Nervøsitet

Nervøsitet og anspændthed kan først og fremmest føre til en øget mængde adrenalin i hestens krop, der kan lede til bevægelser, som ligger uden for bevægeapparatets ydre grænser. Derfor er det vigtigt at kigge på hestens reaktionsmønster, ud fra de omgivelser den bliver stillet overfor. Selvom det måske kunne være optimalt at stille hesten på sygefold eller boks, kan det være det som skaber en ængstelighed, der betyder, at der alligevel ikke er ro på leddene som tiltænkt, og så kan der være andre alternativer der kan være mere optimale i den enkelte situation. Det er vigtigst at hesten udleder så få stress hormoner som muligt, der udover at skabe ubehag, kan nedsætte en eventuel helingsprocess, og påvirke væskebalancen negativt. 

Du kan læse mere om nervøsitet hos hesten her;
https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/den-nervose-hest

Kontinuerligt belastende træning, uden tilstrækkelig mængde af restituering

Det er vigtigt, at hesten med problematikker omkring bevægeapparatet opnår den restituering der er behov for, også hvis det skulle være et kronisk problem, eller slid, der i mindre grad alligevel tillader, at hesten kan rides eller på anden måde anvendes. Ofte ses et behov for længere restituering hos netop disse heste.

Sørg for at hesten får tildelt den rette mængde af næringsstoffer, inklusive vitaminer og mineraler, og forlang ikke et højere niveau i træningen, før eventuelle spændinger i bevægeapparatet er forsvundet som følge af træning.

Hvis der forlanges noget af hesten, uden en optimalt forudgående restituering, kan det forværre problematikken omkring eventuelle belastede led og sener.

Fodringsmæssigt er det vigtigt, at der tages forbehold for følgende;

  • Få og letfordøjelige måltider i krybben, som tilpasses hestens behov
  • Tilfør eventuelt yderligere omega 3 fedtsyrer
  • Undlad tildelingen af halm, frøgræs, korn eller kornrester, og undlad så meget stivelse som muligt.
  • Tilbyd gerne grovfoder alle døgnets timer, da fordøjelsessystemet (og immunsystemet) er afhængigt af kontinuerligt indtag af fibre.
  • Tildel evt. et tilskud, der er målrettet den specifikke problematik der er tale om

Omega-3 og ledproblemer

Der er lavet flere undersøgelser omkring tildelingen af omega 3 fedtsyrer og heste med slidte og/eller belastede led og sener.

Det ses tydeligt, at der er en forskel i forhold til de heste der ikke tildeles ekstra omega 3 fedtsyrer i den daglige fodring.

Det er muligt at måle nogle smertereceptorer i hestens blod, og hos heste der har fået tildelt ekstra omega 3 fedtsyrer i foderet over en længere periode, ses der en nedsat smertepåvirkning. Der ses ikke nødvendigvis en mindre halthed hos disse heste, men til gengæld en større bevægelsesfrihed (skridtlængde) på de påvirkede ben, ligesom der hos disse heste ses en hurtigere restituering.