Fodring af seniorhesten
Blog

Fodring af seniorhesten

Der er ikke nogen regler for, hvornår en hest defineres som en seniorhest. Som tommelfingerregel siger man 16+ år, men det er først nødvendigt at tage hensyn til den gamle hest, når der er symptomer, der indikerer at hesten er begyndt at tilhøre seniorkategorien.

Der er en række faktorer, man kan holde øje med hos sin hest. Faktorerne er nævnt i vilkårlig rækkefølge. Det er ikke nødvendigvis alle faktorer, der kan observeres ved den enkelte seniorhest, men ofte vil en eller flere af disse være til stede.

En seniorhest kan have svært ved:

 • At holde muskelmassen. Hestens evne til at nedbryde og omsætte proteiner nedsættes med alderen.
 • At restituere, og derfor har brug for længere restituerings-perioder.

Hestens evne til at føre energi ind og ud af muskulaturen nedsættes i takt med at hesten ældes. Dette menes at være grundet nedsat optagelighed af næringsstoffer i stortarmen.

--- 

 • Viser tegn på nedsat fordøjelse, evt. mat pels og dårligere hovkvalitet

Hestens slimhinder og funktion i stortarmen nedsættes jo ældre hesten bliver. Forskning tyder på, at dette bl.a. er grundet ormetal igennem årene, men også hestens evne til at danne nye celler i tarmvæggen.

 ---

 • Har sværere ved at tabe og sætte pels.

Den nedsatte funktion i stortarmen og den derved nedsatte produktion af B-vitaminer fra de mikroorganismer der findes der, kan betyde, at hestens effektivitet ved pelsskifte bliver nedsat eller besværet. Dette kan dog også skyldes ubalancer i stofskiftet. Her er det vigtigt at finde frem til den reelle årsag, så det er muligt at justere fodringen tilsvarende.

 ---

 • Viser tegn på ømme led og sener

Ældre heste viser ofte tegn på ømme led og sener, som følge af slid. Dette er helt naturligt og en kombination af at holde hesten stærk gennem den rette type træning og tilpasning af foderet kan være med til at støtte op om denne problematik.

 ---

 • Dårligere tænder, der kan betyde nedsat evne til at tygge foderet

Ældre heste har oftest sværere ved at tygge især grovfoderet. Hestens tandsæt ændrer sig med alderen, og skaber en nedsat evne til optimale tyggebevægelser. Yderligere kan der være en større tendens til caries, knækkede tænder og skæve tandstillinger hos den gamle hest. Her er det vigtigt, at få lavet en mundhuleundersøgelse hos en hestetandlæge med jævne mellemrum, så udfordringer med tænder forebygges så vidt muligt.

---

Den gamle hest har oftest mere end et tegn på, at der er behov for at tage hensyn til alderen. 

Fodringen af den gamle hest, bør tilpasses de problematikker der opstår.

 • Nedsat mængde af sukker og stivelse: Den gamle hest bør have et foder uden en stor andel sukker og stivelse, for at forebygge og tage forbehold for hestens øgede følsomhed i stofskiftet. 
 • Foder der kan opblødes: Heste der har svært ved at tygge sig igennem foderet, bør have pelleteret foder, og foder med lav tyggetid, der evt. kan opblødes ved behov. Opblødning betyder at næringsstofferne nemmere bliver tilgængelige for hesten, der har udfordringer med tænderne.

 • Tilskud af grovfoder: Ældre heste, der har svært ved at tygge sig igennem grovfoderet, kan evt. få dette snittet eller opblødt, da dette skaber en mindre tyggetid. Yderligere er det aktuelt at have større fokus på grovfoderkvalitet og -type. Jo grovere grovfoderet er desto sværere vil det potentielt være for seniorhesten af få optimal udnyttelse af grovfoderet. Vi har eksempelvis gode erfaringer med finere snittet typer af hø (især ladetørret hø) til seniorheste, der har udfordringer med tænder og fordøjelse. Hvis ikke dette er tilstrækkeligt, kan det være en fordel at tildele et grovfoder-supplement i krybben, der evt. kan opblødes.

  Se evt Nordic Finest Høcobs her

 • Fokus på B-vitaminer: Det kan være nødvendigt at sikre at den gamle hest får en større andel B-vitaminer end hesten i vedligehold, da evnen til at danne disse selv, nedsættes med alderen. Dette er der oftest noget, der er taget forbehold for i foder til seniorhesten, men ellers kan det være nødvendigt med et tilskud især op til pelsskifte forår og efterår.

  Se evt. Nordic Pure B-Plex, der naturligt indeholder en stor andel B-vitaminer

 • Understøttelse af led og sener: Den gamle hest kan have slidte led og sener. Dette kan evt. understøttes med tilskud i foderet.
  Se evt. Nordic FlexAbility+

 • Proteiner af god kvalitet: For den gamle hest, der kan have svært ved at nedbryde og omsætte proteiner, er det nødvendigt at tildele et foder, med letfordøjelig proteiner, og tilstrækkelige mængder af lysin. Dette vil betyde, at hesten skal bruge mindre energi på at nedbryde proteinerne og udskille affaldsstofferne fra disse.
 • Evt. boost ved pelsskifte: Den gamle hest kan have svært ved at skifte pelsen. Dette kan der være flere årsager til, både hormonelt og grundet næringsstofmangel. For disse heste, kan det være en fordel at tildele et boost i forbindelse med pelsskiftet forår og efterår, for at booste immunsystemet, og tildele de næringsstoffer der er behov for ved pelssætningen.

 • læs mere om processerne bag hestens pelsskifte her;
  https://www.nordichorse.dk/blogs/blog/hestens-pelsskifte
 • Den nedsatte fordøjelseseffektivitet betyder som regel, at hesten har behov for flere foderenheder (dvs. mere grovfoder eller krybbefoder) end den yngre hest i vedligehold. Dette bør der tages forbehold for, når der vælges foder. Udover foderet, er det vigtigt at hesten kommer i bevægelse dagligt, og ikke har et unødigt højt stressniveau. Lyt til den gamle hest, hvor grænsen går, og pres ikke udover denne grænse. Den gamle hest mangler ofte smidighed og muskelstyrke, og led og sener kan være slidte.

I bund og grund er det vigtigt at kigge på sin hest, og tilpasse foder og omgivelser ud fra de behov der opstår gennem hestens liv. Hav fokus på foder af god kvalitet og i den rette mængde, i forhold til hestens evne til at holde huld og muskelfylde. Især er grovfoderet essentielt for en velfungerende seniorhest. Det er især vigtigt at være opmærksom på hestens tænder og generelle sundhedsstatus. Yderligere er det vigtigt at arbejdsintensiteten er tilpasset til hesten evner, og huske på, at den gamle hest kan have funktioner, der ikke længere er, som de var engang, og at det derfor ikke er muligt for den at lave det samme arbejde som den yngre hest.

 

Klik her for at se alle vores produkter til den ældre hest.

Seniorhesten kan være kompleks i forhold til fodring. Husk derfor at se seniorhestens fodring i sammenhæng med flere faktorer.

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis du har spørgsmål til fodring af din seniorhest. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.