Få til indhold
Fri fragt over 1.500 DKK & Levering 1-3 hverdage
Fri fragt over 1.500 DKK & Levering 1-3 hverdage
Når hesten har ømme hove

Når hesten har ømme hove

Der kan være mange årsager til at hesten får ømme hove, og problemet kan opstå på alle tider af året.

Sukkerindholdet i græsset og måske rigelige mængder af græs, kan føre til en dysregulation af insulin samtidig med, at der kan opstå en voldsom ubalance blandt bakterierne i hestens stortarm. Dysregulationen af insulin kan sætte gang i en kaskade af reaktioner i hestens krop, der i sidste ende påvirker hestens hove negativt. Samtidig vil en større ubalance i tarmfloraen være skyld i at der udskilles uønskede affaldsstoffer, der også vil kunne påvirke hovene negativt. Problemet kan blive så grelt at hesten i sidste ende står med meget ømme hove, fordi lamellerne i hoven har løsnet sig og hesten står med en hovbensdrejning.

Ved beskæring hos en dygtig fagperson, er det ofte muligt at vurdere, om der er ændringer i hestens hove. Samtidig er det vigtigt, at man kender sin hests normaltilstand for både hove og bevægemønster, så man kan reagere og sætte ind med forebyggende indsatser i tide. Ser man ens hest bliver voldsomt ømtået eller halt, er det vigtigt at ringe til dyrlægen, så der bliver sat ind hurtigt.

Der er en række bagvedliggende problematikker, der er vigtige at være opmærksom på, hvis man gerne vil forebygge at problemet opstår. Derfor kan det være en god idé at være opmærksom på om nedenstående faktorer er relevante for ens hest.

Stofskifteproblemer

Heste med stofskifteproblematikker er være særligt udsatte for udfordringer med hovene. Her er det særligt vigtigt med en foderplan, der tilgodeser den relevante problematik og sætter fokus på en god insulinregulering, optimalt huld, og lav tildeling af særligt sukker.

Overvægtige heste

De overvægtige heste ses bærer de rundt på flere kilo og har dermed også en større belastning på bevægeapparatet, samt hovene set i forhold til en normalvægtig hest. Forøget kropsvægt giver også en høj risiko for fedtdeponering som kan påvirke hestens evne til at regulere insulin i kroppen. De ekstra kilo hesten bærer rundt på betyder, at der kan opstå belastninger, som gør hovvæggen og lamellerne sårbare for skader. Hvis hesten generelt har en lav hovkvalitet, så behøver det ikke være overvægten, der er hovedproblemet, men de sarte såler, der kan skabe et øget pres på hoven.

Blodcirkulation

Hvis hesten bevæger sig for lidt, ikke får motion, eller går på en mindre fold, vil det reducere kroppens blodcirkulation. Her spiller hestens hove en vigtig rolle. Det er nemlig især hovenes baller og stråle, der fungerer som venepumper, for hvert skridt hesten tager for at holde blodcirkulationen tilstrækkelig ned i ben og hove. Hos sunde og raske heste med korrekt beskårede hove fungerer reguleringen, som den skal. Har man en overvægtig hest eller en hest med en stofskifteproblematik, er den dog i højrisiko for udfordringer med blodcirkulationen i hovene. Dette skyldes en anormal respons på enothelin-1 (ET-1), som giver besked til blodkarrene om at trække sig sammen.

Den nedsatte blodcirkulation gør, at der ikke er tilstrækkelig tilførsel af ilt og næring samt udskille eventuelle affaldsstoffer fra området omkring hovene.

Når dette så kombineres med uopdagede mikroskader på lamellerne, er hesten med stofskifteproblemer stillet langt dårligere i kulden end andre heste. Et stærkt reduceret blodomløb ud i hovene vil resultere i at hesten bliver ømtået, bevæger sig stift eller på anden vis forsøger at aflaste hovene.

Hvad kan du gøre for at forebygge eller støtte hesten

Korrekt beskæring

Det er vigtigt at man har en dygtig uddannet fagperson til at beskære sin hest med faste intervaller. Går hesten for længe mellem beskæring, kan det belaste hele hestens krop, og især hovene.

Ordentlige bundforhold

Sørg for at hesten altid har adgang til rent og tørt sted at opholde sig. Hvis hesten står på boks om natten, eller har adgang til løsdrift, bør man sikre sig at strøelsen altid er ren og tør.

Mudrede folde bør drænes så vidt det er muligt, alternativt kan man benytte gummimåtter, aller på anden vis, sikre at hesten har områder at opholde sig uden mudder. Hvis hestens hove konstant er omgivet af fugt, og eller ammoniak kan det beskadige hovkvaliteten markant.

Hovkvalitet

Hestens hovkvalitet har betydning, når den bevæger sig. Hvis din hest har tendens til dårlig hovkvalitet, kan det være en fordel at understøtte hovene via fodringen. Det gør man ved at sikre at basisfodringen er i orden med god kvalitets stråfoder og krybbefoder, der sørger for at hesten er dækket ind med vitaminer og mineraler.

Hvis hesten har tendens til ømme hove eller dårlig hovkvalitet bør du tage en snak med din smed eller trimmer, hvis du står i en situation, hvor hovene har brug for ekstra hjælp. Ofte kan hesten støttes yderligere med sko, såler, boots eller lignende i de perioder, hvor hesten er mest udsat.

Er der et mere generelt problem med hestens hovkvalitet, er der flere tiltag, der kan støtte op om hovene. Det kan du læse mere om her: Ingen hov, ingen hest

Blodcirkulation 

Det er vigtigt, at hesten er i tilstrækkelig bevægelse dagligt. Man bør sikre sig, at hesten har mulighed for at bevæge sig på plant underlag så den kan træde igennem og får gavn af venepumpeeffekten fra hovenes baller og stråle.

Derudover har motion en gavnlig effekt på stofskiftet og blodsukkerreguleringen. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at understøtte blodcirkulationen i hovene via fodringen. Dette gælder især hos de heste, hvor der tidligere har været problemer relateret til hovbensdrejning og pulseren i hovene. Her bliver en urt som jiaogulan relevant.

Nordic Jiaogulan - gavner blodgennemstrømning i hovene 

Overvægt

Hvis man gerne vil forebygge problematikker i hestens hove og reducere risikoen for problemer, er det vigtigt at holde hesten i passende huld. Er hesten allerede overvægtig, bør man fokusere på at komme af med de overskydende fedtdepoter. Så har man nemlig mulighed for at undgå den øgede belastning på hovene og resten af bevægeapparatet.

Her kan du læse lidt mere om vægttab hos heste:
> Tilskud til vægttab hos den overvægtige hest


Pas godt på hestens fordøjelse 

Hestens fordøjelse af en afgørende faktor, når man gerne vil sikre sunde og stærke hove. Sørg derfor for at fodre med god kvalitets grovfoder og krybbefoder. Ved at sikre en god hygiejnisk kvalitet af hestens grovfoder (i form af hø eller wrap) og sikre, at der tildeles en passende mængde til den enkelte hest, reduceres risikoen for fordøjelsesproblemer markant. Udover at have styr på grovfoderet kan det hos nogle heste være en fordel at være på forkant og supplere med yderligere støtte til fordøjelsen via krybbefodringen. Dette gælder især de heste, der nemt for fordøjelsesproblemer.

Opstår der en større ubalance mellem de bakterier, der findes i hestens stortarm (tarmfloraen), vil det medføre det, man kalder bakteriedød. Det betyder at større grupper af bakterier i hestens stortarm forgår, og de vil udskille affaldsstoffer, der kan give anledning til oppustethed, løse hestepærer eller lignende. På sigt kan dette give anledning til flere problemer for hesten både ift. immunforsvaret og hovene.

Her kan du læse mere om hvordan du optimerer hestens fordøjelse, og dermed også forholdende for de bakterier der er at finde i hestens stortarm: Optimering af fordøjelsessystemet

Står du i en situation, hvor der allerede er opstået fordøjelsesproblemer, kan du læse mere her: Hjælp, min hest har løse hestepærer

Reducér hestens indtag af sukker og stivelse 

Hestens indtag af sukker og stivelse vil også have en indflydelse på, hvor sårbar den er overfor udfordringer med ømme hove. Her er det vigtigt både at kigge på hestens grovfoder og krybbefoder. Her er hestens grovfoder som regel hovedkilden til hestens sukkerindtag, særligt hvis hesten går på græs. Vi ser desværre også hyppigere og hyppigere tilfælde, hvor det er et for højt indhold af sukker i hestens hø eller wrap, der sætter gang i problemerne. Har man en overvægtig hest eller en hest med stofskifteproblemer, er det ofte en god idé at vælge et grovfoder med analyse på, så man kan sikre sig at høet eller wrappen har et passende lavt sukkerindhold. Et højt sukkerindhold i grovfoderet uanset typen er især problematisk for heste med lav insulinfølsomhed, da en passende insulinrespons er afgørende for at forebygge problemer med hovene.

Udrensning af affaldsstoffer

Hvis problemet skulle opstå og hesten står med ømme hove, kraftig puls i benene, løsning af den hvide linje og måske endda en hovbensdrejning, er det vigtigt at få tilpasset fodringen ud fra den eksisterende problematik. En af faktorerne, der vil spille ind, er affaldsstoffer, der kan blive ved med at skabe ravage for hesten. Her er det en fordel at tildele en udrensningskur, hvor disse affaldsstoffer bliver bundet og kommer ud af hestens krop.

Nordic Strong Clean - når hesten har brug for udrensning 

 

 

En hest der får ømme hove, kan være kompleks i forhold til fodring, og de bagvedliggende årsager. Husk derfor at se hestens ømme hove i sammenhæng med flere faktorer.

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis du har spørgsmål til din hest som får ømme hove. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.

Næste blogindlæg Fodring af hesten – før, under og efter transport