Ømme hove om vinteren
Blog

Ømme hove om vinteren

Der kan være mange årsager til at hesten får ømme hove, og problemet kan opstå på alle tider af året – også om vinteren.

Mange associerer nok ømme hove og stikkende gang med nogle af de advarselstegn, man holder øje med i forårs- og sommermånederne, når græsset pibler frem. Sukkerindholdet i græsset og de måske rigelige mængder af græs, kan føre til en dysregulation af insulin samtidig med, at der kan opstå en voldsom ubalance blandt bakterierne i hestens stortarm. Dysregulationen af insulin kan sætte gang i en kaskade af reaktioner i hestens krop, der i sidste ende påvirker hestens hove negativt. Samtidig vil en større ubalance i tarmfloraen være skyld i at der udskilles uønskede affaldsstoffer, der også vil kunne påvirke hovene negativt. Problemet kan blive så grelt at hesten i sidste ende står med meget ømme hove, fordi lamellerne i hoven har løsnet sig og hesten står med en hovbensdrejning.

Det samme problem kan opstå i vinterperioden – og det er desværre et problem vi i stigende grad møder år efter år. Problemet er det samme, men de bagvedliggende mekanismer er lidt anderledes. Symptomerne på ømme hove om vinteren er lig symptomerne, man ser forår og sommer: ømme hove, stikkende gang og pulsering i de blodårerne, der fører ned i benet. Hvor vi om sommeren associerer problematikken med varme hove, kan hesten sagtens have kolde hove, når problemet opstår om vinteren.

Ved beskæring hos en dygtig fagperson, er det ofte muligt at vurdere, om der er ændringer i hestens hove. Samtidig er det vigtigt, at man kender sin hests normaltilstand for både hove og bevægemønster, så man kan reagere og sætte ind med forebyggende indsatser i tide. Ser man ens hest bliver voldsomt ømtået eller halt i vinterkulden, er det vigtigt at ringe til dyrlægen, så der bliver sat ind hurtigt.

Der er en række bagvedliggende problematikker, der er vigtige at være opmærksom på, hvis man gerne vil forebygge at problemet opstår. Derfor kan det være en god idé at være opmærksom på om om følgende faktorer er relevante for ens hest:

Stofskifteproblemer – heste med stofskifteproblematikker er være særligt udsatte for udfordringer med hovene i vinterkulden. De er nemlig særligt følsomme overfor en nedsat blodcirkulation i hovene (vasokonstriktion). Her er det særligt vigtigt med en foderplan, der tilgodeser den relevante problematik og sætter fokus på god blodcirkulation i ben og hove i de kolde måneder. Den gode blodcirkulation er afgørende for en passende ilttilførsel ud til hovene ligesom den også er vigtig for udveksling af næringsstoffer og udskillelse af affaldsstoffer. Når blodcirkulationen i hovene reduceres, vil det gøre hesten ømtået og give problemer med lamellerne i hovene.

Overvægtige heste – hos de overvægtige heste ses nogle af de samme udfordringer med blodcirkulationen som ved hestene med stofskifteproblemer. Derudover bærer de rundt på flere kilo og har dermed også en større belastning på bevægeapparatet samt hovene set i forhold til en normalvægtig hest. I perioder med frost og hårde knolde på folden, kommer et mere koncentreret pres på hestens hov og sål. Det betyder, at der kan opstå belastninger, som gør hovvæggen og lamellerne sårbare for skader. Hvis hesten generelt har en lav hovkvalitet, så behøver det ikke være overvægten, der er hovedproblemet, men de sarte såler, der kan skabe et øget pres på hoven på den frosne jord.

Blodcirkulation - kulde reducerer blodcirkulationen i hestens krop. Blodkarrene i hestens krop trækker sig sammen som en reaktion på kulden. Det er en helt naturlig reaktion, og en evne hesten anvender i den kolde tid, for at holde på kropsvarmen. Her spiller hestens hove en vigtig rolle. Det er nemlig især hovenes baller og stråle, der fungerer som venepumper, for hvert skridt hesten tager for at holde blodcirkulationen tilstrækkelig ned i ben og hove. Hos sunde og raske heste med korrekt beskårede hove fungerer reguleringen, som den skal – også i koldt vejr. Har man en overvægtig hest eller en hest med en stofskifteproblematik, er den dog i højrisiko for udfordringer med blodcirkulationen i hovene i de kolde perioder på året. Dette skyldes en anormal respons på enothelin-1 (ET-1), som giver besked til blodkarrene om at trække sig sammen. Blodkarrene vil allerede være trukket sammen til en vis grad pga. kulden. Dette kombineres så med en anormal respons på ET-1, der giver en yderligere sammentrækning af blodkarrene. Det vil sige en hest med stofskifteproblemer har en dårlige blodcirkulation ud i hovene sammenlignet med sunde og raske heste. Og var det ikke nok, så kan kulden også give anledning til en øget udskillelse af kortisol. Kortisol kaldes også et stresshormon. Kortisol kan hos den stofskifteudfordrede hest skabe en større sensitivitet overfor de faktorer, der får blodkarrene til at trække sig sammen.

Sammenholdt med en eventuel frossen jord eller heste, der står mere på boks, kan den manglende bevægelse også bidrage til de samlede faktorer, der påvirker blodcirkulationen. Den nedsatte blodcirkulation gør, at der ikke er tilstrækkelig tilførsel af ilt og næring samt udskille eventuelle affaldsstoffer fra området omkring hovene.

Når dette så kombineres med uopdagede mikroskader på lamellerne, er hesten med stofskifteproblemer stillet langt dårligere i kulden end andre heste. Et stærkt reduceret blodomløb ud i hovene vil resultere i at hesten bliver ømtået, bevæger sig stift eller på anden vis forsøger at aflaste hovene.

Hvad kan du gøre for at forebygge eller støtte hesten

Hovkvalitet – hestens hovkvalitet har betydning, når den bevæger sig på den frosne jord. Hvis din hest har tendens til dårlig hovkvalitet, kan det være en fordel at understøtte hovene via fodringen. Det gør man ved at sikre at basisfodringen er i orden med god kvalitets stråfoder og krybbefoder, der sørger for at hesten er dækket ind med vitaminer og mineraler.

Hvis hesten har tendens til ømme hove eller dårlig hovkvalitet, vil det i perioder med hård frost være nødvendigt at sætte hesten på en plan fold, eller give hesten mere tid på boks, hvis der ikke er mulighed for at tilbyde hesten en fold uden frostknolde. Tag en snak med din smed eller trimmer, hvis du står i en situation, hvor hovene har brug for ekstra hjælp. Ofte kan hesten støttes yderligere med såler, boots eller lignende i de perioder, hvor hesten er mest udsat.

Er der et mere generelt problem med hestens hovkvalitet, er der flere tiltag, der kan støtte op om hovene. Det kan du læse mere om her: Ingen hov, ingen hest

Blodcirkulation – Det er vigtigt, at hesten er i tilstrækkelig bevægelse dagligt. Dette gør sig især gældende hen over vinteren, hvor hesten oftest er stillestående i længere perioder sammenlignet med sommermånederne. Man bør sikre sig, at hesten har mulighed for at bevæge sig på plant underlag dagligt hen over vinteren. Når hesten har mulighed for at bevæge sig på et godt underlag, kan den træde igennem og får gavn af venepumpeeffekten fra hovenes baller og stråle.

Derudover har motion en gavnlig effekt på stofskiftet og blodsukkerreguleringen. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at understøtte blodcirkulationen i hovene via fodringen. Dette gælder især hos de heste, hvor der tidligere har været problemer relateret til hovbensdrejning og pulseren i hovene. Her bliver en urt som jiaogulan relevant.

Nordic Jiaogulan - gavner blodgennemstrømning i hovene 

Derudover kan man understøtte blodcirkulationen ned i ben og hove ved at sikre sig, at hesten ikke bliver for kold. Én ting er at et dækken kan være medvirkende til at hesten generelt set ikke bliver for kold, hvis den er udfordret med sin blodcirkulation. Når der er tale om heste, der er i særlig risiko for problemer med blodcirkulation i hovene, kan man understøtte blodcirkulationen ud i ben og hove mere specifikt ved at anvende hovsokker, bandager, klokker eller lignende, der er specifikt beregnet til dette formål. Her kan materialer som lam, uld, keramisk tekstil eller magnetterapi være en fordel. Vær opmærksom på, at det skal være noget hesten kan have på ud på folden, når den er ude i kulden, da det især er her, der er behov for den ekstra støtte til blodcirkulationen.Overvægt – Hvis man gerne vil forebygge mekaniske problematikker i hestens hove og reducere risikoen for problemer med blodcirkulationen ud i hovene, er det vigtigt at holde hesten i passende huld. Er hesten allerede overvægtig, bør man fokusere på at komme af med de overskydende fedtdepoter inden de kolde temperaturer for alvor sætter ind. Så har man nemlig mulighed for at undgå den øgede belastning på hovene og resten af bevægeapparatet.

Her kan du læse lidt mere om vægttab hos heste:
Har din hest også taget lidt på henover sommeren?


Pas godt på hestens fordøjelse – hestens fordøjelse af en afgørende faktor, når man gerne vil sikre sunde og stærke hove. Sørg derfor for at fodre med god kvalitets grovfoder og krybbefoder hen over vinteren. Ved at sikre en god hygiejnisk kvalitet af hestens grovfoder (i form af hø eller wrap) og sikre, at der tildeles en passende mængde til den enkelte hest, reduceres risikoen for fordøjelsesproblemer markant. Udover at have styr på grovfoderet kan det hos nogle heste være en fordel at være på forkant og supplere med yderligere støtte til fordøjelsen via krybbefodringen. Dette gælder især de heste, der nemt for fordøjelsesproblemer.

Hvad er præ- og pro-biotika ?

Opstår der en større ubalance mellem de bakterier, der findes i hestens stortarm (tarmfloraen), vil det medføre det, man kalder bakteriedød. Det betyder at større grupper af bakterier i hestens stortarm forgår, og de vil udskille affaldsstoffer, der kan give anledning til oppustethed, løse hestepærer eller lignende. På sigt kan dette give anledning til flere problemer for hesten både ift. immunforsvaret og hovene. Denne problematik kan påvirke hesten hele året, og er ikke afhængigt af temperaturen.

Her kan du læse mere om hvordan du optimerer hestens fordøjelse, og dermed også forholdende for de bakterier der er at finde i hestens stortarm: Optimering af fordøjelsessystemet

Står du i en situation, hvor der allerede er opstået fordøjelsesproblemer, kan du læse mere her: Hjælp, min hest har løse hestepærer

Reducér hestens indtag af sukker og stivelse – hestens indtag af sukker og stivelse vil også have en indflydelse på, hvor sårbar den er overfor udfordringer med ømme hove om vinteren. Her er det vigtigt både at kigge på hestens grovfoder og krybbefoder. Her er hestens grovfoder som regel hovedkilden til hestens sukkerindtag.  I vinterperioden er det især græsset, der kan give udfordringer på dage med frost og solskin. Her kan sukkerindholdet stige eksplosivt. Græsset vokser langsommere eller væksten går helt i stå, når det er koldt, samtidig med at solskin giver anledning til sukkerproduktion i græsset. Dermed vil der potentielt være en større koncentration af sukker i græsset i den kolde tid med solrige dage. Vi ser desværre også hyppigere og hyppigere tilfælde, hvor det er et for højt indhold af sukker i hestens hø eller wrap, der sætter gang i problemerne. Har man en overvægtig hest eller en hest med stofskifteproblemer, er det ofte en god idé at vælge et grovfoder med analyse på, så man kan sikre sig at høet eller wrappen har et passende lavt sukkerindhold. Et højt sukkerindhold i grovfoderet uanset typen er især problematisk for heste med lav insulinfølsomhed, da en passende insulinrespons er afgørende for at forebygge problemer med hovene.

Udrensning af affaldsstoffer – Hvis problemet skulle opstå og hesten står med ømme hove, kraftig puls i benene, løsning af den hvide linje og måske endda en hovbensdrejning, er det vigtigt at få tilpasset fodringen ud fra den eksisterende problematik. En af faktorerne, der vil spille ind, er affaldsstoffer, der kan blive ved med at skabe ravage for hesten. Her er det en fordel at tildele en udrensningskur, hvor disse affaldsstoffer bliver bundet og kommer ud af hestens krop.

Nordic Strong Clean - når hesten har brug for udrensning 

 

En hest der får ømme hove om vinteren, kan være kompleks i forhold til fodring, og de bagvedliggende årsager. Husk derfor at se hestens ømme hove i sammenhæng med flere faktorer.

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis du har spørgsmål til din hest som får ømme hove. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.