Ømme hove om vinteren
Blog

Ømme hove om vinteren

Der kan være mange årsager til at hesten får ømme hove, og problemet kan opstå på alle tider af året – også om vinteren.

Mange associerer nok ømme hove og stikkende gang med nogle af de advarselstegn, man holder øje med i forårs- og sommermånederne, når græsset pibler frem. Sukkerindholdet i græsset og de måske rigelige mængder af græs, kan føre til en dysregulation af insulin og en voldsom ubalance blandt bakterierne i hestens stortarm. Ubalancen kan være skyld i at bakterierne udskiller uønskede affaldsstoffer, der i sidste ende påvirker hestens hove negativt. Problemet kan blive så grelt at hesten i sidste ende står med meget ømme hove, fordi lamellerne (den hvide linje) har løsnet sig og hestens står med en hovbensdrejning.

Det samme problem kan opstå i vinterperioden – og det er desværre et problem vi i stigende grad møder år efter år. Symptomerne på ømme hove om vinteren er lig symptomerne, man ser forår og sommer: ømme varme hove, stikkende gang og pulsering i de blodårerne, der fører ned i benet. Ved beskæring hos en dygtig fagperson, er det ofte muligt at vurdere, om der er ændringer i hestens hove f.eks. ved at kigge på den hvide linje (husk at hestens hvide linje kan være naturligt bredere hos nogle heste end andre, og derfor er det nødvendigt, at man har kendskab til, hvordan ens egen hests hove normalt ser ud).

Årsagen om vinteren kan være den samme som ses hen over foråret og sommeren, men oftest opstår problematikken pga. flere bagved liggende faktorer.

Overvægtige heste – bærer rundt på flere kilo og har dermed også en større belastning på bevægeapparatet samt hovene. I perioder med frost og hårde knolde på folden, kommer et mere koncentreret pres på hestens hov og sål. Det betyder, at der kan opstå belastninger, som medfører at hovvæggen kan løsne sig. Hvis hesten generelt har en lav hovkvalitet, så behøver det ikke være overvægten, der er hovedproblemet, men de sarte såler, der kan skabe et øget pres på hoven på den frosne jord.

Dårligt kvalitet grov- eller krybbefoder – kan indeholde affaldsstoffer eller uønskede sporstoffer, som hesten skal udskille. En lille mængde af disse stoffer kan hesten som regel følge med til at nedbryde og udskille de uønskede stoffer. Indtager hesten mere end den kan nedbryde og udskille, kan det på sigt påvirke hovene negativt.

Ubalance mellem de bakterier der findes i hestens stortarm – kan medføre, at de dårlige bakterier udskiller større mængder af uønskede affaldsstoffer, som hesten ikke evner at håndtere. Denne problematik kan påvirke hesten hele året, og er ikke afhængigt af temperaturen.

Her kan du læse mere om hvordan du optimerer hestens fordøjelse, og dermed også forholdende for de bakterier der er at finde i hestens stortarm: Optimering af fordøjelsessystemet

Stofskifteproblematikker – ses i større grad hos flere og flere heste og bliver ikke længere kun relateret til seniorheste. Alle heste har et stofskifte, der tilpasser sig årstiden. Først på efteråret vil der eksempelvis være en øget udskillelse af hormonet ACTH.  ACTH spiller generelt en vigtig rolle i reguleringen af hestens stofskifte. Dette er en del af hestens evolution og ganske naturligt, da det er hestens måde at forberede sig på de kolde måneder med meget lidt næring fra jorden. For heste med nedsat insulinfølsomhed og andre ubalancer i stofskiftet kan denne tid på året blive mere problematisk og risikofyldt, når det gælder ømme hove.

For stort indtag af sukker og stivelse – f.eks. fra grovfoder (hø, wrap eller græs) med et højt sukkerindhold kan give problemer. I vinterperioden er det især græsset, der kan give udfordringer, da sukkerindholdet kan stige eksplosivt alt afhængig af udsving i vejret. Det er især problematisk for heste med lav insulinfølsomhed, men kan også give fordøjelsesudfordringer for andre typer heste. I disse situationer får de dårlige bakterier i hestens tarm bedre vilkår. Når produktionen af affaldsstoffer bakterierne danner, overstiger hestens evne til at udskille affaldsstofferne, giver det potentiale for at affaldsstofferne påvirker hovvæggen og de lameller, der holder hovbenet på plads. Græsset vokser langsommere, når det er koldt, og når der er mindre sollys, dermed vil der potentielt være en større koncentration af forskellige typer sukker i græsset i den kolde tid.

Kulde reducerer blodcirkulationen i hestens krop – dette sker bl.a. ved at blodårerne trækker sig sammen. Det er helt naturligt, og en evne hesten anvender i den kolde tid, for at holde på kropsvarmen. Her spiller hestens hove en vigtig rolle. Det er nemlig især hovenes baller, der fungerer som venepumper, for hvert skridt hesten tager, for at holde blodcirkulationen tilstrækkelig. Sammenholdt med en eventuel frossen jord eller heste, der står mere på boks, kan den manglende bevægelse betyde, at der ikke er tilstrækkelig blodcirkulation og dermed ikke er tilstrækkelig mulighed for at udskille eventuelle affaldsstoffer fra området omkring hovene.

Hvad kan du gøre for at forebygge eller støtte hesten

Hovkvalitet – hestens hovkvalitet har betydning, når den bevæger sig på den frosne jord. Hvis din hest har tendens til dårlig hovkvalitet, kan det være en fordel at understøtte styrken af denne. Det gør man ved at sikre at basisfodringen er i orden med god kvalitets stråfoder og krybbefoder, der sørger for at hesten er dækket ind med vitaminer og mineraler.

Derudover kan et tilskud med ekstra B-vitaminer, kiselgur eller aminosyrer for at styrke hovens vækst og struktur også være gavnligt.

Hvis hesten har tendens til ømme hove eller dårlig hovkvalitet, kan det være nødvendigt at sætte hesten på stald eller på en plan fold i de perioder, hvor der er hård frost.

Er der et mere generelt problem med hestens hovkvalitet, er der flere tiltag, der kan støtte op om hovene. Det kan du læse mere om her: Ingen hov, ingen hest

Stofskiftet – Hvis hesten har en ubalance i stofskiftet, kan man, udover basisfodringen, understøtte blodsukkerreguleringen yderligere ved at give et tilskud som Blood Sugar Balance, der er med til at stabilisere blodsukker- og insulinniveauet. Det er især aktuelt hen over efteråret, hvor hesten er særligt god til at lagre fedtdepoter.

Grovfoder – Det er vigtigt at tildele tilstrækkelige mængder grovfoder af god kvalitet til hesten hen over vinteren. Det er vigtigt for at hesten kan holde varmen og opretholde huld. Derudover understøtter fibrene i grovfoderet de gode bakterier i hestens stortarm, så man sikrer en velfungerende fordøjelse. For større diversitet i grovfoderet kan man evt supplere med Nordic Finest.


Overvægt – Hvis man gerne vil forebygge mekaniske problematikker i hestens hove, er det vigtigt at holde hesten i passende huld. Er hesten allerede overvægtig, bør man fokusere på at komme af med de overskydende fedtdepoter, så man har mulighed for at undgå den øgede belastning på hovene og resten af bevægeapparatet.

Her kan du læse lidt mere om vægttab hos heste:
Har din hest også taget lidt på henover sommeren?
> erfaringer med vægttab

 

Foderkvalitet – du bør hele året sikre dig at det foder hesten tildeles er af god kvalitet, og ikke indeholder fyldstoffer eller affaldsstoffer, der unødigt kan belaste hesten. Dette gælder både krybbefoder og grovfoder. Du bør sikre dig at grovfoderet ikke støver eller har fugtige plamager. Krybbefoder bør stå tørt og uden for rækkevidde for skadedyr.

Har man brug for at give ekstra støtte til hestens fordøjelse efter uhensigtsmæssig fodring, kan man støtte op om fordøjelsessystemet ved at tilpasse fodringen.

Nordic Strong Clean - når hesten har brug for udrensning

 

Præ- og probiotika – hvis din hest i forvejen har tendens til ubalancer i stortarmen, kan det være en fordel at understøtte de gode bakterier med en tildeling af præ- og probiotika. Præbiotika er madpakken til de gode bakterier, mens probiotika er en betegnelse for de levende gode bakterier.

Her kan du læse lidt mere om hvad præ- og probiotika er, og i hvilke produkter du finder disse egenskaber:
Hvad er præ- og pro-biotika ?

 

Blodcirkulation – Det er vigtigt, at hesten er i tilstrækkelig bevægelse dagligt. Dette gør sig især gældende hen over vinteren, hvor hesten oftest er stillestående i længere perioder sammenlignet med sommermånederne. Det gælder især, hvis der er frossen jord. Man bør sikre sig, at hesten har mulighed for at bevæge sig på plant underlag minimum en time dagligt hen over vinteren. Når hesten har mulighed for at bevæge sig på et godt underlag, kan den træde igennem og får gavn af venepumpeeffekten fra hovenes baller. Derudover har motion en gavnlig effekt på stofskiftet og blodsukkerreguleringen.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at understøtte blodcirkulationen i hovene via fodringen. Dette gælder især hos de heste, hvor der tidligere har været problemer relateret til hovbensdrejning og pulseren i hovene. Her bliver en kraftigtvirkende urt som jiaogulan relevant.

Nordic Jiaogulan - gavner blodgennemstrømning i hovene

 

Udrensning af affaldsstoffer – Hvis problemet skulle opstå, at din hest har pådraget sig ømme hove, pulsering og en løsning af den hvide linje med evt. drejning af hovbenet til følge, er der uanset årsagen en større ophobning af affaldsstoffer i hovene. Her kan det være en ide at anvende en udrensningskur, der kan være med til at neutralisere disse affaldsstoffer. Det kan være en fordel samtidig at understøtte hestens tarmsystem med probiotika, hvis man antager, at dette kunne være en del af problematikken.

Nordic Strong Clean - når hesten har brug for udrensning


Suppleringsfoder til din hest baseret på roefibre

Ved en tildeling af Nordic Beet Balance+ tilføres råvarer med antioxidative egenskaber. Samtidig tilføres mange forskellige langkædede fibre, til fordel for de gode bakterier, der er at finde i hestens stortarm.

 

En hest der får ømme hove om vinteren, kan være kompleks i forhold til fodring, og de bagvedliggende årsager. Husk derfor at se hestens ømme hove i sammenhæng med flere faktorer.

Kontakt os gerne på info@nordichorse.dk, hvis du har spørgsmål til din hest som får ømme hove. Vi står klar med rådgivning og udarbejder også gerne en specifik tilpasset foderplan. Melder man sig ind i Klub Nordic Horse, kan man bestille en foderplan ganske gratis.